Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 952
Lượt truy cập trong tuần: 1039
Lượt truy cập trong tháng: 24639
Lượt truy cập trong năm: 483636
Tổng số truy cập: 3168210

VĂN HOÁ - XÃ HỘI VĂN HOÁ - XÃ HỘI

Năm 2022, quận Thanh Xuân có 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch
Ngày đăng 13/12/2022 | 09:54  | Lượt xem: 175

Chiều 12-12, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai chủ trì Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa VI, nhằm đánh giá các mặt công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Năm 2022, Đảng bộ quận Thanh Xuân triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; với phương châm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ trọng tâm quan trọng, đó là: Tập trung quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19; quyết tâm, nỗ lực cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022.

Đảng bộ quận đã chủ động, sát sao, lãnh đạo, điều hành quyết liệt triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm. Kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn quận tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả tốt toàn diện. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó, có 13/25 chỉ tiêu vượt kế hoạch năm 2022.

Kinh tế của quận tiếp tục tăng trưởng khá (ước tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2021, thành lập mới 1.929 doanh nghiệp trên địa bàn); thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tốt (ước đạt 113,39% dự toán thành phố giao). Quận triển khai đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

Các công trình, dự án được đẩy nhanh tiến độ, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt kết quả tốt (ước giải ngân năm 2022 đạt hơn 370 tỷ đồng, bằng 130,8% kế hoạch vốn thành phố giao đầu năm, bằng 93,46% so với kế hoạch vốn HĐND quận giao). Quận hoàn thành tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 với 73 tân binh lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm.

Ngoài ra, quận còn hoàn thành tiếp nhận và bàn giao quản lý chợ Khương Đình; chú trọng công tác quản lý đô thị, tiếp tục duy trì tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường; sự nghiệp văn hóa, giáo dục và y tế tiếp tục phát triển. Trong đó, ngành Giáo dục và Đào tạo quận năm thứ 8 liên tiếp xếp thứ nhất toàn ngành của Thủ đô; an sinh xã hội được bảo đảm...

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục duy trì nền nếp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, cụ thể, rõ người, rõ tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 theo Chương trình số 08-CTr/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về “Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy Thanh Xuân khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025”. Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Quận đã kịp thời ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; hai Nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng và quản lý đất đai trên địa bàn quận, giai đoạn 2022-2025” và “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo quận Thanh Xuân giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; đã sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài ra, quận cũng lãnh đạo hoàn thành tốt công tác đại hội chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025; làm tốt công tác quy hoạch, kiện toàn, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác kết nạp đảng viên mới vượt kế hoạch đề ra; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được quan tâm chú trọng, việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 được thực hiện nghiêm túc, các nội dung của kế hoạch đã bám sát các quy định và những yêu cầu theo kế hoạch kiểm tra, giám sát của Quận ủy và Ủy ban Kiểm tra Quận ủy; thực hiện tốt công tác dân vận, công tác tôn giáo trên địa bàn.

Đến nay, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận được duy trì, đổi mới, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 của quận; đã lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Năm 2023, là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để lãnh đạo phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Trong đó, tập trung triển khai các giải pháp phát triển kinh tế; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phục vụ tốt đời sống nhân dân. Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện “Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội” trên địa bàn quận. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Hoàn thành giải phóng mặt bằng 2 dự án: Cải tạo, mở rộng theo quy hoạch đường Nguyễn Tuân; xây dựng tuyến đường vào cụm 3 trường, phường Thanh Xuân Nam. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố.

Bảo đảm sức khỏe cộng đồng và an sinh xã hội; phấn đấu năm 2023 giảm được 40% hộ cận nghèo trên địa bàn quận theo chuẩn cận nghèo giai đoạn 2022-2025. Thực hiện tốt Nghị quyết chuyên đề về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo quận Thanh Xuân giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”; nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục và đào tạo, duy trì và giữ vững vị trí nhóm đầu ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô.

Quận cũng tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện có hiệu quả Đề án về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn quận theo chỉ đạo của thành phố; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn của một số ngành chủ yếu đạt 8,3% (trong đó: Công nghiệp và xây dựng tăng 6,5%; dịch vụ tăng 10,4%); hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch thành phố giao về thu ngân sách; thực hiện tốt nhiệm vụ chi theo đúng pháp luật, kế hoạch thành phố giao và nghị quyết HĐND quận; tỷ lệ hộ dân cư được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 88%/năm; tỷ lệ tổ dân phố được công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” đạt 75%/năm; số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 1 trường..

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1050085/nam-2022-quan-thanh-xuan-co-13-chi-tieu-vuot-ke-hoach