Truy cập nội dung luôn
 
        
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 318
Lượt truy cập trong tuần: 1944
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 203085
Tổng số truy cập: 1612511

TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ VỀ CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẶNG TRẦN CÔN

Ngày đăng 07/09/2020 | 09:39  | Lượt xem: 181
Thực hiện Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND quận Thanh Xuân ban hành Quy chế...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ VỀ CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG ĐÌNH

Ngày đăng 07/09/2020 | 09:38  | Lượt xem: 116
Thực hiện Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND quận Thanh Xuân ban hành Quy chế...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ VỀ CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ KHƯƠNG ĐÌNH

Ngày đăng 07/09/2020 | 09:37  | Lượt xem: 156
Thực hiện Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND quận Thanh Xuân ban hành Quy chế...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ VỀ CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG THCS HẠ ĐÌNH

Ngày đăng 03/09/2020 | 11:01  | Lượt xem: 195
Chi tiết văn bản xem tại đây

QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Ngày đăng 03/09/2020 | 10:59  | Lượt xem: 129
Ngày 13/8/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất...

QUẬN THANH XUÂN TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM SỬ DỤNG MÃ QR ĐỂ TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN CẤP QUẬN

Ngày đăng 03/09/2020 | 10:58  | Lượt xem: 160
Ngày 04/8/2020, UBND quận Thanh Xuân đã ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm sử dụng mã QR để...

QUẬN THANH XUÂN: QUYẾT TÂM KHẮC PHỤC TỒN TẠI, HẠN CHẾ, CẢI THIỆN, NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (PAR INDEX), CHỈ SỐ HÀI LÒNG (SIPAS) VÀ CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH CÔNG (PAPI) NĂM 2020

Ngày đăng 03/09/2020 | 10:56  | Lượt xem: 96
Ngày 17/7, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND về kiểm tra...

THỰC HIỆN 02 QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Ngày đăng 03/09/2020 | 10:54  | Lượt xem: 108
Thực hiện chương trình công tác của Quận ủy, UBND quận năm 2020, đồng thời xác định đây là...

QUẬN THANH XUÂN: QUYẾT TÂM NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Ngày đăng 03/09/2020 | 10:53  | Lượt xem: 96
Ngày 09/6/2020, UBND quận Thanh Xuân đã ban hành Kế hoạch số 160 /KH-UBND về Khắc phục tồn tại,...

QUẬN THANH XUÂN: NHỮNG KẾT QUẢ TÍCH CỰC TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Ngày đăng 03/09/2020 | 10:52  | Lượt xem: 77
6 tháng đầu năm 2020, công tác cải cách hành chính quận Thanh Xuân đã đạt được nhiều chuyển biến...

11/11 PHƯỜNG CÓ TỶ LỆ HÀI LÒNG VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẠT TỪ 85% TRỞ LÊN

Ngày đăng 03/09/2020 | 10:49  | Lượt xem: 73
Năm 2019, 11/11 phường của quận Thanh Xuân đều được công nhận là phường đạt chuẩn tiếp cận pháp...

GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Ngày đăng 31/08/2020 | 09:54  | Lượt xem: 134
Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành...

Quyết định 1367/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông

Ngày đăng 27/08/2020 | 09:24  | Lượt xem: 167
Quyết định 1367/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ...

Quyết định 394/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm nông nghiệp

Ngày đăng 27/08/2020 | 09:20  | Lượt xem: 138
Quyết định 394/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực...