Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 668
Lượt truy cập trong tuần: 7801
Lượt truy cập trong tháng: 8899
Lượt truy cập trong năm: 29735
Tổng số truy cập: 29809

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY- HĐND – UBND PHƯỜNG HẠ ĐÌNH TỪ NGÀY 03/8/2020-09/8/2020

Ngày đăng 03/08/2020 | 03:30  | Lượt xem: 4
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY- HĐND – UBND PHƯỜNG HẠ ĐÌNH TỪ NGÀY 03/8/2020-09/8/2020 Tải lịch tuần chi tiết tại đây

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY- HĐND – UBND PHƯỜNG HẠ ĐÌNH Từ ngày 27/7/2020-02/8/2020

Ngày đăng 28/07/2020 | 09:39  | Lượt xem: 11
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY- HĐND – UBND PHƯỜNG HẠ ĐÌNH Từ ngày 27/7/2020-02/8/2020 Tải lịch tuần chi tiết tại đây

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY- HĐND – UBND PHƯỜNG HẠ ĐÌNH Từ ngày 20/7-26/7/2020

Ngày đăng 20/07/2020 | 03:56  | Lượt xem: 28
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY- HĐND – UBND PHƯỜNG HẠ ĐÌNH Từ ngày 20/7-26/7/2020 Tải lịch tuần chi tiết tại đây

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY- HĐND – UBND PHƯỜNG HẠ ĐÌNH Từ ngày 13/7-19/7/2020

Ngày đăng 14/07/2020 | 08:16  | Lượt xem: 32
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY- HĐND – UBND PHƯỜNG HẠ ĐÌNH Từ ngày 13/7-19/7/2020 Tải lịch tuần chi tiết tại đây

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY- HĐND – UBND PHƯỜNG HẠ ĐÌNH Từ ngày 06/7-12/7/2020

Ngày đăng 06/07/2020 | 09:40  | Lượt xem: 40
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY- HĐND – UBND PHƯỜNG HẠ ĐÌNH Từ ngày 06/7-12/7/2020 Tải lịch tuần chi tiết tại đây

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY- HĐND – UBND PHƯỜNG HẠ ĐÌNH Từ ngày 29/6-05/7/2020

Ngày đăng 29/06/2020 | 02:37  | Lượt xem: 48
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY- HĐND – UBND PHƯỜNG HẠ ĐÌNH Từ ngày 29/6-05/7/2020 Tải lịch tuần chi tiết tại đây

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY- HĐND – UBND PHƯỜNG HẠ ĐÌNH Từ ngày 22-28/6/2020

Ngày đăng 22/06/2020 | 03:21  | Lượt xem: 52
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY- HĐND – UBND PHƯỜNG HẠ ĐÌNH Từ ngày 22-28/6/2020 Tải lịch tuần chi tiết tại đây

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY- HĐND – UBND PHƯỜNG HẠ ĐÌNH Từ ngày 15-21/6/2020

Ngày đăng 15/06/2020 | 02:11  | Lượt xem: 58
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY- HĐND – UBND PHƯỜNG HẠ ĐÌNH Từ ngày 08-14/6/2020 Tải lịch tuần chi tiết tại đây

Lịch tuần 08-14.6.2020

Ngày đăng 08/06/2020 | 02:52  | Lượt xem: 46
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY- HĐND – UBND PHƯỜNG HẠ ĐÌNH Từ ngày 08-14/6/2020 Tải lịch tuần tại đây

Lịch tuần từ 01-07/6/2020

Ngày đăng 01/06/2020 | 11:27  | Lượt xem: 42
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY- HĐND – UBND PHƯỜNG HẠ ĐÌNH Từ ngày 01-07/6/2020 Tải lịch tuần tại đây