Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1843
Lượt truy cập trong tuần: 9532
Lượt truy cập trong tháng: 46827
Lượt truy cập trong năm: 549838
Tổng số truy cập: 3234412

1. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hạ Đình khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Đại hội ngày 10 và 11/5/2020, bầu BCH gồm 15 đồng chí)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ công tác

1

Đinh Huy Niệm

1974

Bí thư Đảng ủy phường

(từ tháng 2/2024 đến nay)

Trần Lan Hương

1980

Quận ủy viên

Bí thư Đảng ủy phường

(từ tháng 9/2018 đến tháng 02/2024)

2

Nguyễn Ngọc Khương

1974

Phó Bí thư TT Đảng ủy phường

(từ tháng 12/2018 đến nay)

3

Nguyễn Hồng Thái

1976

Phó bí thư ĐU - Chủ tịch UBND phường

 (Từ 14/8/2023 đến nay)

Thái Minh Tuấn

      1975

Phó bí thư ĐU - Chủ tịch UBND phường

 (Từ tháng 5/2020 đến ngày 14/8/2023)

4

Phạm Tùng Giang

1980

UVTV, Chủ tịch MTTQ phường

5

Dương Minh Tùng

1976

UVTV, Trưởng Công an phường

(từ tháng 6/2020 đến tháng 02/2024)

6

Bùi Việt Nga

1978

ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường

7

Nguyễn Thị Tuyết Ngọc

1980

ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường

(Từ tháng 3/2023 đến nay)

Trần Thị Nhiên

      1986

ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường 

(Từ tháng 5/2020 đến tháng 02/2023)

8

Nguyễn Trọng Cường

1955

ĐUV, Chủ tịch Hội CCB phường

(Từ tháng 5/2020 đến tháng 3/2022)

Phan Thành Công

      1964

ĐUV, Chủ tịch Hội CCB phường

(Từ tháng 9/2022 đến nay)

9

Trần Bình Minh

1985

ĐUV, Bí thư Đoàn Thanh niên phường

(từ tháng 5/2020 đến tháng 5/2022)

10

Phan Thị Thủy Tiên

1967

ĐUV, Chủ tịch Hội LHPN phường

(từ tháng 3/2011 đến tháng 02/2024)

11

Nguyễn Mạnh Dũng

1963

ĐUV, Bí thư chi bộ 3

12

Nguyễn Tiến Dũng

1957

ĐUV, Bí thư chi bộ 2

13

Nguyễn Anh Tuấn

1955

ĐUV, Bí thư Chi bộ 7

14

Nguyễn Thị Phương Anh

1967

ĐUV, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS

(từ năm 2015 đến tháng 11/2023)

15

Phạm Thanh Hương

1974

ĐUV, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường

Tiểu học

(từ tháng 5/2020 đến tháng 01/2021)

Đỗ Thị Tố Nga

 

ĐUV, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường

Tiểu học (từ tháng 4/2023 đến nay)

 

2. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hạ Đình khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020

(Đại hội ngày 18 và 19/5/2015, bầu BCH gồm 15 đồng chí)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ công tác

1

Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang

1976

Bí thư Đảng ủy 

(từ tháng5/2015 – đến tháng 5/2017)

Đ/c Nguyễn Văn Minh

1975

Bí thư Đảng ủy (từ tháng 6/2017 – đến tháng 9/2018)

Đ/c Trần Lan Hương

1980

Bí thư Đảng ủy (từ tháng 9/2018 đến tháng 02/2024)

2

 

Đ/c Nguyễn Văn Minh

1975

Phó Bí thư Đảng ủy (5/2015 - 5/2017)

Đ/c Thái Minh Tuấn

1975

Đảng ủy viên (5/2015 - 5/2017)

Phó Bí thư Đảng ủy (6/2017 đến Tháng 8/2023)

3

Đ/c Nguyễn Ngọc Khương

1974

Đảng ủy viên (5/2015 - 8/2018)

Phó Bí thư Đảng ủy (12/2018 đến nay)

4

Đ/c Nguyễn Đức Hùng

1978

UVTV Đảng ủy 

5

Đ/c Vũ Xuân Huyên

1944

UVTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT

6

Đ/c Đinh Văn Hiển

1951

UVTV Đảng ủy (5/2015 - 8/2018)

Trưởng khối DV (02/2019 đến nay)

7

Đ/c Phạm Tùng Giang

1980

ĐUV, phụ trách Tuyên giáo

8

Đ/c Nguyễn Thị Hà Hải

1947

ĐUV, Trưởng khối Dân vận

(5/2015 - 01/2017)

Đ/c Nguyễn Kiều Hưng

1982

ĐUV, (9/2017 đến nay)

9

Đ/c Cao Duy Thô

1947

ĐUV, (5/2015 - 2/2017)

 

Đ/c Nguyễn Trọng Cường

1955

ĐUV, (2/2017 đến 3/2022)

10

Đ/c Phan Thị Thủy Tiên

1967

ĐUV

11

Đ/c Trần Bình Minh

1985

ĐUV

12

Đ/c Nguyễn Văn Tuấn

1942

ĐUV, (5/2015 đến nay)

Trưởng khối DV (02/2017 - 02/2019)

13

Đ/c Nguyễn Văn Tích

1957

ĐUV

14

Đ/c Nguyễn Thị Phương Anh

1967

ĐUV

 

3. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hạ Đình khóa IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015

(Đại hội ngày 26 và 27/5/2010, bầu BCH gồm 13 đồng chí)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ và thời gian công tác

1

Đ/c Nguyễn Hào Quang

1955

Bí thư Đảng ủy (từ tháng 5/2010 – đến tháng 02/2015)

2

Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang

1976

Đảng ủy viên (từ tháng 5/2010 – đến tháng 02/2015);

Bí thư Đảng ủy (từ tháng 02/2015 –đến tháng 5/2015)

3

Đ/c Nguyễn Công Ích

1957

Phó Bí thư (Từ tháng 5/2010 – đến tháng 3/2015)

Đ/c Nguyễn Văn Minh

1975

Phó Bí thư (từ tháng 3/2015 – đến tháng 5/2015)

4

Đ/c Nguyễn Văn Phong

1960

UVTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT (từ tháng 5/2010 – đến tháng 6/2013)

Đ/c Nguyễn Đức Hùng

1978

UVTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT (từ tháng 9/2013 – đến tháng 5/2015)

5

Đ/c Lưu Đình Lượng

1971

Đảng ủy viên (từ tháng 5/2010 – đến tháng 12/2012)

Đ/c Lưu Như Thành

1976

Đảng ủy viên (từ tháng 9/2013 – đến tháng 4/2015)

6

Đ/c Phạm Tùng Giang

1980

Đảng ủy viên (từ tháng 5/2010 – đến 5/2015); phụ trách Tuyên giáo (từ tháng 01/2015 – đến tháng 5/2015)

7

Đ/c Nguyễn Ngọc Khương

1974

ĐUV (từ tháng5/2010 – đến 5/2015); phụ trách Tuyên giáo (từ tháng 5/2010 – đến tháng 01/2015)

8

Đ/c Nguyễn Hữu Cường

1944

ĐUV

9

Đ/c Nguyễn Thị Hà Hải

1947

ĐUV, Trưởng khối Dân vận

10

Đ/c Vũ Xuân Huyên

1944

ĐUV, Phó Chủ nhiệm UBKT

11

Đ/c Đinh Văn Hiển

1951

ĐUV

12

Đ/c Cao Duy Thô

1947

ĐUV

13

Đ/c Chu Thị Thu Hương

1974

ĐUV (từ tháng 5/2010 – đến tháng 01/2012)

Đ/c Nguyễn Thị Phương Anh

1967

ĐUV (từ tháng 9/2013 – đến tháng 5/2015)

 

4. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hạ Đình khóa III, nhiệm kỳ 2005 - 2010

(Đại hội ngày 06/8/2005, bầu BCH gồm 11 đồng chí)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ và thời gian công tác

1

Đ/c Nguyễn Thị Hằng

1967

Bí thư Đảng ủy (8/2005 - 11/2005)

2

Đ/c Nguyễn Hào Quang

1955

Phó Bí thư Đảng ủy (8/2005 - 11/2005)

Bí thư Đảng ủy (12/2005 - 5/2010)

Đ/c Nguyễn Công Ích

1957

Phó Bí thư Đảng ủy (4/2006 - 5/2010)

3

Đ/c Nguyễn Văn Phong

1960

UVTV Đảng ủy

4

Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang

1976

ĐUV

5

Đ/c Bùi Văn Thỏa

1942

ĐUV, Chủ nhiệm UBKT

(8/2005 - 8/2008)

Đ/c Lê Phương Văn

1943

ĐUV, Chủ nhiệm UBKT

(8/2008 - 5/2010)

6

Đ/c Nguyễn Hữu Cường

1944

ĐUV

7

Đ/c Dương Thế Khai

1940

ĐUV, phụ trách Tuyên giáo

8

Đ/c Nguyễn Thị Nhung

1957

ĐUV

9

Đ/c Nguyễn Thị Hà Hải

1947

ĐUV, Trưởng khối Dân vận

10

Đ/c Nguyễn Sơn Đông

1944

ĐUV

11

Đ/c Lê Thị Ngoan

1955

ĐUV, Thường trực Đảng ủy

 

5. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hạ Đình khóa II, nhiệm kỳ 2001 - 2005

(Đại hội ngày 11 và 12/01/2001, bầu BCH gồm 8 đồng chí)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ và thời gian công tác

1

Đ/c Phạm Công Thùy

1953

Bí thư Đảng ủy (2001- 8/2003)

Đ/c Nguyễn Thị Hằng

1967

Bí thư Đảng ủy (8/2003- 2005)

2

Đ/c Nguyễn Quang Hưng

1970

Phó Bí thư Đảng ủy (2001 - 5/2004)

Đ/c Nguyễn Hào Quang

1955

ĐUV (3/2002 - 10/2004)

Phó Bí thư Đảng ủy (11/2004 - 2005)

3

Đ/c Đỗ Tuấn Dũng

1966

UVTV Đảng ủy (2001 - 12/2004)

Đ/c Nguyễn Văn Phong

1960

UVTV Đảng ủy (12/2004 - 2005)

4

Đ/c Phan Hữu

1936

ĐUV, Chủ nhiệm UBKT

5

Đ/c Nguyễn Đức Trinh

1935

ĐUV, phụ trách Tuyên giáo

6

Đ/c Lê Chức

1934

ĐUV

7

Đ/c Vũ Thị Duy Chúc

1946

ĐUV

8

Đ/c Trương Mạnh Long

1965

ĐUV (01/2001- 4/2005)

Đ/c Bùi Văn Thỏa

1942

ĐUV ( 4/2005 - 8/2005)

 

 

6. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hạ Đình khóa I, nhiệm kỳ 1997 - 2000

(Đại hội ngày 26/5/1997, bầu BCH gồm 7 đồng chí)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ và thời gian công tác

1

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

1954

Bí thư Đảng ủy (1997 - 8/2000)

Đ/c Phạm Công Thùy

1953

Bí thư Đảng ủy (9/2000 - 01/2001)

2

Đ/c Trịnh Bá Uy

1963

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ nhiệm UBKT

3

Đ/c Nguyễn Hữu Mai

1936

ĐUV, phụ trách Tuyên giáo

4

Đ/c Nguyễn Văn Khoái

1943

ĐUV

5

Đ/c Nguyễn Thị Nhung

1957

 ĐUV, Thường trực Đảng ủy

6

Đ/c Trương Mạnh Long

1965

ĐUV

7

Đ/c Lê Chức

1934

ĐUV

 

7. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hạ Đình lâm thời

(Đảng bộ phường Hạ Đình được thành lập theo quyết định số 02- QĐ/QU

ngày 02/01/1997; BCH lâm thời gồm 05 đồng chí)

S

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

1

Đ/c Nguyễn Văn Khoái

1943

Bí thư Đảng ủy

2

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

1954

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Đ/c Nguyễn Hữu Mai

1936

ĐUV

4

Đ/c Trịnh Bá Uy

1963

ĐUV

5

Đ/c Trương Mạnh Long

1965

ĐUV