Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 954
Lượt truy cập trong tuần: 5569
Lượt truy cập trong tháng: 9271
Lượt truy cập trong năm: 835460
Tổng số truy cập: 2617558

1. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hạ Đình khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Đại hội ngày 10 và 11/5/2020, bầu BCH gồm 15 đồng chí)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ công tác

1

Trần Lan Hương

1980

Quận Ủy viên

Bí thư Đảng ủy phường

2

Nguyễn Ngọc Khương

1974

Phó Bí thư TT Đảng ủy phường

3

Thái Minh Tuấn

1975

Phó bí thư ĐU - Chủ tịch UBND phường (Từ tháng 5/2020 đến ngày 14/8/2023)

Nguyễn Hồng Thái       1976

Phó bí thư ĐU - Chủ tịch UBND phường (Từ ngày 14/8/2023 đến nay)

4

Phạm Tùng Giang

1980

UVTV, Chủ tịch MTTQ phường

5

Dương Minh Tùng

1976

UVTV, Trưởng Công an phường

6

Bùi Việt Nga

1978

ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường

7

Trần Thị Nhiên

1986

ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường (Từ tháng 5/2020 đến tháng 2/2023)

Nguyễn Thị Tuyết Ngọc       1980

ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường (Từ tháng 3/2023 đến nay)

8

Nguyễn Trọng Cường

1955

ĐUV, Chủ tịch Hội CCB phường (Từ tháng 5/2020 đến tháng 3/2022)

Phan Thành Công       1964 ĐUV, Chủ tịch Hội CCB phường (Từ tháng 9/2022 đến nay)

9

Trần Bình Minh

1985

ĐUV, Bí thư Đoàn Thanh niên phường (từ tháng 5/2020 đến tháng 5/2022)

10

Phan Thị Thủy Tiên

1967

ĐUV, Chủ tịch Hội LHPN phường

11

Nguyễn Mạnh Dũng

1963

ĐUV, Bí thư chi bộ 3

12

Nguyễn Tiến Dũng

1957

ĐUV, Phó Bí thư chi bộ 2

13

Nguyễn Anh Tuấn

1955

ĐUV, Bí thư Chi bộ 7

14

Nguyễn Thị Phương Anh

1967

ĐUV, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS

15

Phạm Thanh Hương

1974

ĐUV, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học

(từ tháng 5/2020 đến tháng 01/2021)

Đỗ Thị Tố Nga   ĐUV, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học (từ tháng 4/2023 đến nay)

 

2. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hạ Đình khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020

(Đại hội ngày 18 và 19/5/2015, bầu BCH gồm 15 đồng chí)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ công tác

1

Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang

1976

Bí thư Đảng ủy (5/2015 - 5/2017)

Đ/c Nguyễn Văn Minh

1975

Bí thư Đảng ủy (6/2017 -T9/2018)

Đ/c Trần Lan Hương

1980

Bí thư Đảng ủy (9/2018 đến nay)

2

Đ/c Nguyễn Văn Minh

1975

Phó Bí thư Đảng ủy (5/2015 - 5/2017)

 

Đ/c Thái Minh Tuấn

1975

Đảng ủy viên (5/2015 - 5/2017)

Phó Bí thư Đảng ủy (6/2017 đến Tháng 8/2023)

3

Đ/c Nguyễn Ngọc Khương

1974

Đảng ủy viên (5/2015 - 8/2018)

Phó Bí thư Đảng ủy (12/2018 đến nay)

4

Đ/c Nguyễn Đức Hùng

1978

UVTV Đảng ủy 

5

Đ/c Vũ Xuân Huyên

1944

UVTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT

6

Đ/c Đinh Văn Hiển

1951

UVTV Đảng ủy (5/2015 - 8/2018)

Trưởng khối DV (02/2019 đến nay)

7

Đ/c Phạm Tùng Giang

1980

Đảng ủy viên, phụ trách Tuyên giáo

8

Đ/c Nguyễn Thị Hà Hải

1947

Đảng ủy viên, Trưởng khối Dân vận

(5/2015 - 01/2017)

Đ/c Nguyễn Kiều Hưng

1982

Đảng ủy viên (9/2017 đến nay)

9

Đ/c Cao Duy Thô

1947

Đảng ủy viên (5/2015 - 2/2017)

 

Đ/c Nguyễn Trọng Cường

1955

Đảng ủy viên (2/2017 đến 3/2022)

10

Đ/c Phan Thị Thủy Tiên

1967

Đảng ủy viên

11

Đ/c Trần Bình Minh

1985

Đảng ủy viên

12

Đ/c Nguyễn Văn Tuấn

1942

Đảng ủy viên (5/2015 đến nay)

Trưởng khối DV (02/2017 - 02/2019)

13

Đ/c Nguyễn Văn Tích

1957

Đảng ủy viên

14

Đ/c Nguyễn Thị Phương Anh

1967

Đảng ủy viên

 

3. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hạ Đình khóa IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015

(Đại hội ngày 26 và 27/5/2010, bầu BCH gồm 13 đồng chí)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ và thời gian công tác

1

Đ/c Nguyễn Hào Quang

1955

Bí thư Đảng ủy (5/2010 - 02/2015)

2

Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang

1976

Đảng ủy viên (5/2010 - 02/2015);

Bí thư Đảng ủy (02/2015 - 5/2015)

3

Đ/c Nguyễn Công Ích

1957

Phó Bí thư (5/2010 - 3/2015)

Đ/c Nguyễn Văn Minh

1975

Phó Bí thư (3/2015 - 5/2015)

4

Đ/c Nguyễn Văn Phong

1960

UVTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT (5/2010 - 6/2013)

Đ/c Nguyễn Đức Hùng

1978

UVTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT (9/2013 - 5/2015)

5

Đ/c Lưu Đình Lượng

1971

Đảng ủy viên (5/2010 - 12/2012)

Đ/c Lưu Như Thành

1976

Đảng ủy viên (9/2013 - 4/2015)

6

Đ/c Phạm Tùng Giang

1980

Đảng ủy viên (5/2010 - 5/2015); phụ trách Tuyên giáo (01/2015 - 5/2015)

7

Đ/c Nguyễn Ngọc Khương

1974

Đảng ủy viên (5/2010 - 5/2015); phụ trách Tuyên giáo (5/2010 - 01/2015)

8

Đ/c Nguyễn Hữu Cường

1944

Đảng ủy viên

9

Đ/c Nguyễn Thị Hà Hải

1947

Đảng ủy viên, Trưởng khối Dân vận

10

Đ/c Vũ Xuân Huyên

1944

Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT

11

Đ/c Đinh Văn Hiển

1951

Đảng ủy viên

12

Đ/c Cao Duy Thô

1947

Đảng ủy viên

13

Đ/c Chu Thị Thu Hương

1974

Đảng ủy viên (5/2010 - 01/2012)

Đ/c Nguyễn Thị Phương Anh

1967

Đảng ủy viên (9/2013 - 5/2015)

 

4. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hạ Đình khóa III, nhiệm kỳ 2005 - 2010

(Đại hội ngày 06/8/2005, bầu BCH gồm 11 đồng chí)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ và thời gian công tác

1

Đ/c Nguyễn Thị Hằng

1967

Bí thư Đảng ủy (8/2005 - 11/2005)

2

Đ/c Nguyễn Hào Quang

1955

Phó Bí thư Đảng ủy (8/2005 - 11/2005)

Bí thư Đảng ủy (12/2005 - 5/2010)

Đ/c Nguyễn Công Ích

1957

Phó Bí thư Đảng ủy (4/2006 - 5/2010)

3

Đ/c Nguyễn Văn Phong

1960

UVTV Đảng ủy

4

Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang

1976

Đảng ủy viên

5

Đ/c Bùi Văn Thỏa

1942

Đảng ủy viên, Chủ nhiệm UBKT

(8/2005 - 8/2008)

Đ/c Lê Phương Văn

1943

Đảng ủy viên, Chủ nhiệm UBKT

(8/2008 - 5/2010)

6

Đ/c Nguyễn Hữu Cường

1944

Đảng ủy viên

7

Đ/c Dương Thế Khai

1940

Đảng ủy viên, phụ trách Tuyên giáo

8

Đ/c Nguyễn Thị Nhung

1957

Đảng ủy viên

9

Đ/c Nguyễn Thị Hà Hải

1947

Đảng ủy viên, Trưởng khối Dân vận

10

Đ/c Nguyễn Sơn Đông

1944

Đảng ủy viên

11

Đ/c Lê Thị Ngoan

1955

Đảng ủy viên, Thường trực Đảng ủy

 

5. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hạ Đình khóa II, nhiệm kỳ 2001 - 2005

(Đại hội ngày 11 và 12/01/2001, bầu BCH gồm 8 đồng chí)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ và thời gian công tác

1

Đ/c Phạm Công Thùy

1953

Bí thư Đảng ủy (2001- 8/2003)

Đ/c Nguyễn Thị Hằng

1967

Bí thư Đảng ủy (8/2003- 2005)

2

Đ/c Nguyễn Quang Hưng

1970

Phó Bí thư Đảng ủy (2001 - 5/2004)

Đ/c Nguyễn Hào Quang

1955

Đảng ủy viên (3/2002 - 10/2004)

Phó Bí thư Đảng ủy (11/2004 - 2005)

3

Đ/c Đỗ Tuấn Dũng

1966

UVTV Đảng ủy (2001 - 12/2004)

Đ/c Nguyễn Văn Phong

1960

UVTV Đảng ủy (12/2004 - 2005)

4

Đ/c Phan Hữu

1936

Đảng ủy viên, Chủ nhiệm UBKT

5

Đ/c Nguyễn Đức Trinh

1935

Đảng ủy viên, phụ trách Tuyên giáo

6

Đ/c Lê Chức

1934

Đảng ủy viên

7

Đ/c Vũ Thị Duy Chúc

1946

Đảng ủy viên

8

Đ/c Trương Mạnh Long

1965

Đảng ủy viên (01/2001- 4/2005)

Đ/c Bùi Văn Thỏa

1942

Đảng ủy viên ( 4/2005 - 8/2005)

 

6. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hạ Đình khóa I, nhiệm kỳ 1997 - 2000

(Đại hội ngày 26/5/1997, bầu BCH gồm 7 đồng chí)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ và thời gian công tác

1

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

1954

Bí thư Đảng ủy (1997 - 8/2000)

Đ/c Phạm Công Thùy

1953

Bí thư Đảng ủy (9/2000 - 01/2001)

2

Đ/c Trịnh Bá Uy

1963

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ nhiệm UBKT

3

Đ/c Nguyễn Hữu Mai

1936

Đảng ủy viên, phụ trách Tuyên giáo

4

Đ/c Nguyễn Văn Khoái

1943

Đảng ủy viên

5

Đ/c Nguyễn Thị Nhung

1957

Đảng ủy viên, Thường trực Đảng ủy

6

Đ/c Trương Mạnh Long

1965

Đảng ủy viên

7

Đ/c Lê Chức

1934

Đảng ủy viên

 

7. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hạ Đình lâm thời

(Đảng bộ phường Hạ Đình được thành lập theo quyết định số 02- QĐ/QU

ngày 02/01/1997; BCH lâm thời gồm 05 đồng chí)

S

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

1

Đ/c Nguyễn Văn Khoái

1943

Bí thư Đảng ủy

2

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

1954

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Đ/c Nguyễn Hữu Mai

1936

Đảng ủy viên

4

Đ/c Trịnh Bá Uy

1963

Đảng ủy viên

5

Đ/c Trương Mạnh Long

1965

Đảng ủy viên