Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 963
Lượt truy cập trong tuần: 9654
Lượt truy cập trong tháng: 86246
Lượt truy cập trong năm: 273219
Tổng số truy cập: 273293

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND phường Hạ Đình quý III năm 2020

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại 2011, Luật Tố cáo năm 2018

Thực hiện Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Thực hiện Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại;

Thực hiện Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp tổ chức thi hành của Luật Tố cáo;

Căn cứ Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của các thành viên UBND, cán bộ, công chức UBND phường Hạ Đình nhiệm kỳ 2016 – 2021,

1. Tiếp công dân định kỳ

 Lãnh đạo UBND phường Hạ Đình tổ chức tiếp công dân vào các ngày thứ 4 trong tuần, cụ thể:

  

Tháng

Ngày trực

Họ tên, chức vụ

lãnh đạo tiếp công dân

Địa điểm tiếp công dân

Tháng

07/2020

01/7/2020

08/7/2020

15/7/2020

22/7/2020

29/7/2020

- Thái Minh Tuấn – Chủ tịch UBND

 

Phòng Tiếp công dân

(Phòng 103 Số 2 ngõ 320 đường Khương Đình)

Tháng

08/2020

05/8/2020

12/8/2020

19/8/2020

26/8/2020

- Thái Minh Tuấn – Chủ tịch UBND

 

Phòng Tiếp công dân

(Phòng 103 Số 2 ngõ 320 đường Khương Đình)

Tháng

09/2020

02/9/2020

09/9/2020

16/9/2020

23/9/2020

30/9/2020

- Thái Minh Tuấn – Chủ tịch UBND

 

Phòng Tiếp công dân

(Phòng 103 Số 2 ngõ 320 đường Khương Đình)

 

            Trường hợp Chủ tịch UBND quận có việc đột xuất không tiếp công dân theo lịch sẽ giao nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch UBND phường tiếp thay hoặc lùi lịch tiếp công dân sang thời gian khác phù hợp theo quy định.

         2. Tiếp Công dân đột xuất

            Thực hiện theo quy định Khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân.

          3. Thời gian và địa điểm

            - Thời gian: Sáng từ 8h00 đến 10h30; Chiều từ 14h00 đến 16h00

          - Địa điểm: Phòng tiếp công dân – UBND phường Hạ Đình

          Văn phòng UBND; Cán bộ tiếp công dân phường chuẩn bị chu đáo địa điểm và nội dung tiếp công dân của lãnh đạo UBND phường Hạ Đình./.