Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1462
Lượt truy cập trong tuần: 9350
Lượt truy cập trong tháng: 46645
Lượt truy cập trong năm: 549656
Tổng số truy cập: 3234230

 DANH SÁCH LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG HẠ ĐÌNH

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ công tác

1

Nguyễn Hồng Thái

1976

PBTĐU - Chủ tịch UBND phường 

(Từ ngày 14/8/2023 đến nay)

Bùi Việt Nga

1978

ĐUV- PCT UBND phụ trách KT-ĐT

(Từ tháng 08/2019 đến nay)

3

Nguyễn Thị Tuyết Ngọc

1980

ĐUV - PCT UBND phụ trách VH-XH

(Từ tháng 03/2023 – đến nay)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN UBND PHƯỜNG HẠ ĐÌNH 

Khóa V, Nhiệm kỳ 2016 - 2021

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ công tác

1

Thái Minh Tuấn

1975

PBTĐU - Chủ tịch UBND phường 

(Từ tháng 6/2017 đến ngày 14/8/2023)

2

Nguyễn Văn Minh

1975

PBTĐU - Chủ tịch UBND phường

(Từ tháng 3/2015 đến tháng 6/2017)

3

Trần Thị Nhiên

1986

ĐUV - PCT UBND phụ trách VH-XH

(Từ tháng 03/2019 – đến tháng 3/2023)

4

Nguyễn Thu Phương

1983

PCT UBND phụ trách VH-XH

(Từ tháng 9/2018 – đến tháng 01/2019)

5

Nguyễn Ngọc Khương

1974

ĐUV- PCT UBND phụ trách VH- XH

(Từ tháng 01/2015 đến tháng 09/2018)

Bùi Việt Nga

1977

PCT UBND phụ trách KT-ĐT

(Từ tháng 08/2019 đến nay)

7

Nguyễn Kiều Hưng

1982

PCT UBND phụ trách KT-ĐT

(Từ tháng 6/2017 đến tháng 07/2019)

8

Thái Minh Tuấn

1975

ĐUV- PCT UBND phụ trách KT-ĐT

(Từ tháng 4/2015 đến tháng 6/2017)

9

Nguyễn Đức Hùng

1978

TVĐU - Trưởng CAP - Ủy viên UBND đến

(Từ năm 2013 đến tháng 5/2020)

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN UBND PHƯỜNG HẠ ĐÌNH

 Khóa V, Nhiệm kỳ 2016 - 2021

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ công tác

1

Thái Minh Tuấn

1975

PBTĐU - Chủ tịch UBND phường 

(Từ tháng 6/2017 đến ngày 14/8/2023)

2

Nguyễn Văn Minh

1975

PBTĐU - Chủ tịch UBND phường

(Từ tháng 3/2015 đến tháng 6/2017)

3

Trần Thị Nhiên

1986

ĐUV - PCT UBND phụ trách VH-XH

(Từ tháng 03/2019 – tháng 3/2023)

4

Nguyễn Thu Phương

1983

PCT UBND phụ trách VH-XH

(Từ tháng 9/2018 – đến 01/2019)

5

Nguyễn Ngọc Khương

1974

ĐUV- PCT UBND phụ trách VH- XH

(Từ tháng 01/2015 – 09/2018)

Bùi Việt Nga

1977

PCT UBND phụ trách KT - ĐT

(Từ tháng 08/2019 đến nay)

7

Nguyễn Kiều Hưng

1982

PCT UBND phụ trách KT - ĐT

(Từ tháng 6/2017 đến 07/2019)

8

Thái Minh Tuấn

1975

ĐUV- PCT UBND phụ trách KT - ĐT

(Từ 4/2015 – 6/2017)

9

Nguyễn Đức Hùng

1978

TVĐU - Trưởng CAP - Ủy viên UBND,

(Từ năm 2013 đến tháng 5/2020)


DANH SÁCH THÀNH VIÊN UBND PHƯỜNG HẠ ĐÌNH Khóa IV, Nhiệm kỳ 2011 - 2016

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ công tác

1

Nguyễn Công Ích

1957

PBTĐU - Chủ tịch UBND phường

(từ 2011-T3/2015)

Nguyễn Văn Minh

1975

PBTĐU - Chủ tịch UBND phường

(từ T3/2015 đến 2016)

2

Lưu Đình Lượng

1971

ĐUV - PCT UBND phụ trách KT- ĐT

(từ năm 2011- 2012)

Lưu Như Thành

1976

PCT UBND phường

(từ tháng 12/2012 đến T4/2015)

Thái Minh Tuấn

1975

PCT UBND phụ trách KT- ĐT

(từ tháng 4/2015 đến 2016)

3

Nguyễn Thị Thu Trang

1976

ĐUV - PCT UBND phụ trách VH- XH

(từ 2011-T12/2014)

Nguyễn Ngọc Khương

1974

ĐUV- PCT UBND phụ trách VH- XH

(từ T12/2014 đến 2016)

4

Nguyễn Văn Phong

1960

TVĐU - Trưởng CAP- Ủy viên UBND

(từ 2011- 2013)

Nguyễn Đức Hùng

1978

TVĐU - Trưởng CAP - Ủy viên UBND

(Từ 1/2014 đến 2016)

5

Đỗ Duy Thái

1975

Chỉ huy trưởng QS- Ủy viên UBND

(từ 2011- Tháng 12/2012)

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN UBND PHƯỜNG HẠ ĐÌNH

Khóa III, nhiệm kỳ 2004- 2011

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ công tác

1

Nguyễn Hào Quang

1955

PBTĐU - Chủ tịch UBND phường

(từ tháng 2004 đến tháng 12/2005)

Nguyễn Công Ích

1957

PBTĐU - Chủ tịch UBND phường

(Từ tháng 4/2006-2011)

2

Nguyễn Quang Hiển

1972

PCT UBND phụ trách kinh tế - đô thị

(Từ 2004 đến tháng 6/2009)

Lưu Đình Lượng

1971

PCT UBND phụ trách kinh tế - đô thị

(Từ tháng 6/2009 -2011)

3

Nguyễn Thị Thu Trang

1976

PCT UBND phụ trách văn hóa - xã hội

(từ tháng 12/2004 -2011)

4

Nguyễn Văn Phong

1960

TVĐU -Trưởng CAP- Ủy viên UBND

5

Đỗ Duy Thái

1975

Chỉ huy trưởng QS - Ủy viên UBND

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN UBND PHƯỜNG HẠ ĐÌNH

Khóa II, Nhiệm kỳ 1999- 2004

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ công tác

1

Nguyễn Văn Chiến

1954

BTĐU - Chủ tịch UBND phường

(từ 1999 - tháng 12/2000)

2

Nguyễn Quang Hưng

1970

Phó Chủ tịch UBND phường

Chủ tịch UBND (từ tháng 3/2001 đến tháng 5/2004)

Nguyễn Hào Quang

1955

Phó Chủ tịch UBND phường

(từ tháng 7/2001-5/2004)

Chủ tịch UBND (từ tháng 6/2004)

3

Trịnh Bá Uy

1963

PBTĐU - Trưởng CAP- Ủy viên UBND

(Từ 1999- 2000)

Đỗ Tuấn Dũng

1967

UVTV - Trưởng CAP - Ủy viên UBND

(Từ 2001- 2004)

4

Nguyễn Kim Lân

1965

Ủy viên UBND - Chỉ huy trưởng QS

5

Nguyễn Quang Hiển

1972

Ủy viên UBND- Trưởng ban tài chính

6

Nguyễn Thị Giá

1951

Ủy viên UBND – CB LĐTBXH

7

Trương Quốc Khánh

1975

Ủy viên UBND - CB Tư pháp - Đô thị

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN UBND PHƯỜNG HẠ ĐÌNH

Khóa I, Nhiệm kỳ 1997- 1999

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ công tác

1

Nguyễn Văn Chiến

1954

Chủ tịch UBND phường

2

Nguyễn Minh Ngọc

1946

Phó chủ tịch UBND phường

3

Trịnh Bá Uy

1963

Trưởng CAP- Ủy viên UBND

4

Nguyễn Kim Lân

1965

Ủy viên UBND - Chỉ huy trưởng QS

5

Hoàng Thị Thanh Huyền

1975

Ủy viên UBND - Cán bộ kế toán

6

Nguyễn Thị Giá

1951

Ủy viên UBND - Cán bộ Chính sách

7

Nguyễn Quang Hưng

1970

Ủy viên UBND - phụ trách Tư pháp-Đô thị

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN LÂM THỜI UBND PHƯỜNG HẠ ĐÌNH

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ công tác

1

Nguyễn Văn Chiến

1954

Chủ tịch UBND phường

2

Nguyễn Minh Ngọc

1946

Phó chủ tịch UBND phường

3

Nguyễn Quang Hưng

1970

Bí thư Đoàn xã Khương Đình - Ủy viên

4

Trịnh Bá Uy

1963

Trưởng CAP- Ủy viên UBND

5

Hoàng Thị Thanh Huyền

1975

Phó bí thư Đoàn xã Khương Đình - Ủy viên

6

Trương Mạnh Long

1965

Ủy viên UBND xã Khương Đình - Ủy viên

7

Nguyễn Thị Nhung

1957

Cán bộ phụ trách hộ tịch hộ khẩu -  Ủy viên

 

* Ghi chú: Những đồng chí có tên in nghiêng, được kiện toàn bổ sung trong nhiệm kỳ.