Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 158
Lượt truy cập trong tuần: 7790
Lượt truy cập trong tháng: 8097
Lượt truy cập trong năm: 298360
Tổng số truy cập: 1707786

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Lan Hương

BT Đảng uỷ

2

Nguyễn Ngọc Khương

Phó Bí thư TT ĐU

3

Thái Minh Tuấn

Phó Bí thư Đu - CT UBND

4

Bùi Việt Nga

PCT UBND (KT-ĐT)

5

Trần Thị Nhiên

PCT UBND (VH-XH)

6

Nguyễn Cao Cường 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC

7

Nguyễn Thị Thoi

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC

8

Vương Thị Thu Huyền

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC

9

Đỗ Huy Hoàng

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

10

Nguyễn Thị Bảo Lộc

Công chức Văn phòng – Thống kê

11

Nguyễn Trà My

Công chức Văn hóa – Xã hội

12

Lưu Thanh Bình

Kế toán

13

Nguyễn Thị Thúy

Công chức ĐC-XD-ĐT-MT

14

Ngô Thị Hồng

Công chức ĐC-XD-ĐT-MT

15

Đặng Thị Thu Thủy

Công chức Văn hóa – Xã hội

16

Hoàng Anh Điệp

VP Đảng ủy

17

Nguyễn Huy Đạt

Phó Chỉ huy trưởng Quân sự

18

Nguyễn Hải Đăng

Chỉ huy trưởng Quân sự

19

Phạm Việt Đức

Phó Chỉ huy trưởng Quân sự

20

Cao Thanh Vân

Viên chức Dân số

21

Nguyễn Ngọc Khánh

Công chức Văn hóa – Xã hội

22

Trần Thị Kim Nhung

Phụ trách Truyền thanh

 

MTTQ các ban ngành đoàn thể

 

01

Phạm Tùng Giang

CT UB MTTQ

02

Nguyễn Trọng Cường

CT Hội CCB

03

Phan Thị Thủy Tiên

CT HLHPN

04

Trần Bình Minh

Bí thư ĐTNCS HCM