Văn Bản của Phường Văn Bản của Phường

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
BẢN CAM KẾT Về việc sản xuất kinh doanh, buôn bán các sản phẩm rượu không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 05/05/2020
01/NQ- HĐND NGHỊ QUYẾT Xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hạ Đình khoá V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 05/05/2020
145/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ năm 2017 Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 15/11/2017
41/TB-UBND Giới thiệu chức chức danh và mẫu chữ ký của đồng chí Thái Minh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hạ Đình 09/06/2017
42/TB-UBND Giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của đồng chí Nguyễn Kiều Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Hạ Đình 09/06/2017
37/TB-UBND Vv tìm chủ sở hữu các cột điện gây nguy hiểm và mất mỹ quan đô thị trên địa bàn phường Hạ Đình 22/05/2017
28/TB-UBND Về việc phân công người phát ngôn và cung cấp thông tin với báo chí của UBND phường 12/04/2017
18/TB-UBND Về việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn phường Hạ Đình 17/03/2017
83/QĐ-UBND Về việc thành lập tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm về TTATGT, TTĐT, TTCC lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn phường Hạ Đình của Ban chỉ đạo 197 06/03/2017
53/2016/QĐ-UBND VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC QUY ĐỊNH THU PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ 28/12/2016