Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1115
Lượt truy cập trong tuần: 10418
Lượt truy cập trong tháng: 47713
Lượt truy cập trong năm: 550724
Tổng số truy cập: 3235298

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Công khai ngân sách năm 2024

Ngày đăng 04/01/2024 | 09:30  | Lượt xem: 107
Xem chi tiết tại đây : Công khai KH vốn năm 2024 : Công khai ngân sách quý 4 năm 2023 : Công khai dự toán năm 2024 : Giao chỉ tiêu KT - XH :  

Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III/2023 của UBND phường Hạ Đình

Ngày đăng 04/10/2023 | 02:46  | Lượt xem: 66
Xem chi tiết tại đây:Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III/2023 của UBND phường Hạ Đình

Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý II/2023 của UBND phường Hạ Đình

Ngày đăng 05/07/2023 | 09:00  | Lượt xem: 52
Xem chi tiết tại đây:  Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý II/2023 của UBND phường Hạ Đình

Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi các quỹ công chuyên dùng năm 2022

Ngày đăng 21/04/2023 | 09:30  | Lượt xem: 59
Xem chi tiết tại đây:Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi các quỹ công chuyên dùng năm 2022

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Uỷ ban nhân dân phường Hạ Đình

Ngày đăng 14/04/2023 | 03:26  | Lượt xem: 56
Xem chi tiết tại đây :

Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I/2023 của UBND phường Hạ Đình

Ngày đăng 07/04/2023 | 09:20  | Lượt xem: 44
Xem chi tiết tại đây: Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I/2023 của UBND phường Hạ Đình:...

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của UBND phường Hạ Đình

Ngày đăng 29/12/2022 | 03:00  | Lượt xem: 129
Xem chi tiết tại đấy: Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của UBND phường Hạ Đình

công khai ngân sách

Ngày đăng 21/12/2019 | 06:56  | Lượt xem: 1997
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 343/2016/TT-BTC...

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Công văn số 1993/UBND-KT ngày 08/5/2018 của UBND Thành phố v/v thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. Phường Hạ Đình công khai số liệu, báo cáo thuyết minh ngân sách:

- Quyết định về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021

- Quyết định về công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020

- Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019

Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017

Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018