Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 872
Lượt truy cập trong tuần: 10439
Lượt truy cập trong tháng: 47734
Lượt truy cập trong năm: 550745
Tổng số truy cập: 3235319


DANH SÁCH

ÐẠI BIỂU HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HẠ ĐÌNH KHÓA V NHIỆM KỲ 2016 - 2021

S

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ

 
 

1

Phạm Tùng Giang

22/12/1980

Chủ tịch HĐND phường (từ 2018 đến tháng 6/2021)

 

1

Nguyễn Ngọc Khương

22/11/1974

Chủ tịch HĐND phường (từ năm 2017-2018)

 

2

Nguyễn Văn Minh

26/3/1975

Chủ tịch HĐND phường

(từ 6/2017- 9/2018)

 

3

Nguyễn Thu Trang

01/01/1975

Chủ tịch HĐND phường

(từ 5/2016 - 6/2017)

 

4

Thái Minh Tuấn

09/02

1975

ĐUV- Chủ tịch UBND phường

 

5

Vũ Xuân Huyên

11/01

1944

Trưởng Ban Pháp chế

 

6

Phan Thị Thủy Tiên

17/4

1967

Phó Trưởng Ban Pháp chế

 

7

Cao Duy Thô

10/9

1947

Trưởng Ban

KT-XH

 

8

Đặng Thị Thu Thủy

02/4

1984

Phó Trưởng

Ban KT-XH

 

9

Đỗ Thị Bản

01/9

1954

Đại biểu HĐND

 

10

Lê Minh Châu

17/7

1956

Đại biểu HĐND

 

11

Hồ Thị Chi

14/10

1952

Đại biểu HĐND

 

12

Nguyễn Hùng Cường

24/11

1984

Đại biểu HĐND

 

13

Nguyễn Mạnh Dũng

03/8

1963

Đại biểu HĐND

 

14

Nguyễn Hải Đăng

12/11

1979

Đại biểu HĐND

 

15

Đinh Văn Hiển

18/01

1951

Đại biểu HĐND

 

16

Lê Thị Hòa

06/7

1954

Đại biểu HĐND

 

17

Lê Việt Hùng

10/8

1953

Đại biểu HĐND

 

18

Nguyễn Đức Hùng

18/9

1978

Đại biểu HĐND

 

19

Phạm Thanh Hương

30/5

1974

Đại biểu HĐND

 

20

Vũ Đình Kích

29/4

1954

Đại biểu HĐND

 

21

Trần Bình  Minh

01/01

1985

Đại biểu HĐND

 

22

Lê Thị Ngoan

16/3

1955

Đại biểu HĐND

 

23

Nguyễn Thị Nhung

15/10 1957

Đại biểu HĐND

 

24

Nguyễn Thị Phúc

18/10

1950

Đại biểu HĐND

 

25

Nguyễn Văn Tích

12/6

1957

Đại biểu HĐND

 

26

Nguyễn Đình Vinh

24/9

1955

Đại biểu HĐND

 

 

 

DANH SÁCH ĐB HĐND PHƯỜNG HẠ ĐÌNH

Khóa IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ công tác

1

Nguyễn Thị Thu Trang

1976

Chủ tịch HĐND

(Từ tháng 12/2014)

2

Nguyễn Hào Quang

1954

Chủ tịch HĐND

(Từ tháng 5/2011-12/2014)

3

Phạm Tùng Giang

1980

Phó Chủ tịch HĐND

4

Phạm Thanh Hương

1974

Thư ký HĐND

5

Vũ Đình Kích

1954

Thư ký HĐND

6

Nguyễn Ngọc Khương

1974

ĐB HĐND

7

Nguyễn Văn Cường

1940

ĐB HĐND

8

Hồ Thị Chi

1952

ĐB HĐND

9

Hoàng Thị Minh

1947

ĐB HĐND

10

Nguyễn Đức Hoán

1942

ĐB HĐND

11

Nguyễn Thị Nhẫn

1945

ĐB HĐND

12

Nguyễn Tất Khuê

1941

ĐB HĐND

13

Nguyễn Hữu Cường

1944

ĐB HĐND

14

Nguyễn Thị Nhung

1957

ĐB HĐND

15

Lê Thị Ngoan

1955

ĐB HĐND

16

Cao Duy Thô

1947

ĐB HĐND

17

Nguyễn Thị Phúc

1950

ĐB HĐND

18

Đỗ Thị Bản

1954

ĐB HĐND

19

Nguyễn Đức Trinh

1935

ĐB HĐND

20

Trương Thị Nguyệt

1952

ĐB HĐND

21

Nguyễn Thị Nguyệt

1950

ĐB HĐND

22

Trần Bình Minh

1985

ĐB HĐND

23

Phan Thị Thủy Tiên

1967

ĐB HĐND

24

Nguyễn Văn Phong

1960

ĐB HĐND, đã thôi làm nhiệm vụ ĐB HĐND vì lý do chuyển công tác tháng 6/2013

25

Nguyễn Hào Quang

1955

Nguyên CT HĐND, đã thôi làm nhiệm vụ ĐB HĐND phường vì lý do nghỉ hưu từ tháng 3/2015

26

Nguyễn Công Ích

1957

ĐB HĐND, đã thôi ĐB HĐND phường do chuyển công tác từ tháng 3/2015

27

Lưu Đình Lượng

1971

ĐB HĐND, đã thôi ĐB HĐND phường do chuyển công tác từ tháng 12/2012

28

Lê Văn Kiệm

1952

ĐB HĐND, đã thôi ĐB HĐND phường do chuyển nơi ở từ tháng 12/2014

 

DANH SÁCH ĐB HĐND PHƯỜNG HẠ ĐÌNH

Khóa III, nhiệm kỳ 2004 - 2010

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ công tác

1

Đỗ Thị Bản

1954

ĐB HĐND

2

Vũ Thị Duy Chúc

1946

ĐB HĐND

3

Nguyễn Văn Cường

1940

ĐB HĐND

4

Đỗ Tuấn Dũng

1966

ĐB HĐND

5

Trương Kiều Diễm

1981

ĐB HĐND

6

Nguyễn Sơn Đông

1944

ĐB HĐND

7

Phạm Tùng Giang

1980

ĐB HĐND

8

Nguyễn Thị Hằng

1967

ĐB HĐND

9

Nguyễn Đức Hoán

1942

ĐB HĐND

10

Phạm Trọng Hợp

1944

ĐB HĐND

11

Nguyễn Văn Hùng

1960

ĐB HĐND

12

Đỗ Thị Vân Hương

1943

ĐB HĐND

13

Phan Hữu

1936

ĐB HĐND

14

Nguyễn Tất Khuê

1941

ĐB HĐND

15

Nguyễn Thị Nhung

1957

ĐB HĐND

16

Lê Thị Ngoan

1955

ĐB HĐND

17

Lê Hồng Mẫn

1945

ĐB HĐND

18

Hoàng Thị Minh

1947

ĐB HĐND

19

Nguyễn Thị Liên

1960

ĐB HĐND

20

Nguyễn Thị Lý

1959

ĐB HĐND

21

Nguyễn Hào Quang

1955

ĐB HĐND

22

Nguyễn Thị Thu Trang

1976

ĐB HĐND

23

Nguyễn Đức Trinh

1935

ĐB HĐND

24

Lê Văn Trình

1940

ĐB HĐND

25

Trần Hữu Tửu

1935

ĐB HĐND