Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 720
Lượt truy cập trong tuần: 9487
Lượt truy cập trong tháng: 40025
Lượt truy cập trong năm: 324357
Tổng số truy cập: 3008931

CHÍNH TRỊ KINH TẾ ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ KINH TẾ ĐÔ THỊ

THÔNG TIN MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CHUNG CƯ TÁI ĐỊNH CƯ X1
Ngày đăng 27/03/2024 | 17:54  | Lượt xem: 315

I. Về quá trình đầu tư

- Ngày 17/6/2003, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3431/QĐ-UB về việc thu hồi 3.522m2 đất tại khu X1, phường Hạ Đình, tạm giao cho Ban Quản lý dự án ĐTXD quận Thanh Xuân để điều tra, lập phương án GPMB. UBND quận Thanh Xuân đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án và thực hiện xong việc GPMB đối với 18 hộ dân, thu hồi 2.871m2 đất. Còn lại 651m2 đất của các hộ dân có công trình trên đất.

- Năm 2009, để phục vụ nhu cầu bố trí tái định cư khi thực hiện GPMB, UBND quận Thanh Xuân đã tổ chức thi công xây dựng khối nhà cao 12 tầng (theo bản vẽ mặt bằng tổng thể thì khối nhà 12 tầng nằm hoàn toàn trong phần diện tích 2.871m2 đất đã thực hiện xong GPMB năm 2003), còn lại 651/3.522m2 đất chưa hoàn thành công tác GPMB.

- Năm 2015, UBND quận Thanh Xuân đã xây dựng xong khối nhà 12 tầng và một số hạng mục trên phần diện tích 2.871m2 đất và bàn giao cho Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội để quản lý, sử dụng.

II. Về công tác GPMB thực hiện dự án

- Năm 2015 sau khi thực hiện xong dự án, UBND quận đã báo cáo UBND Thành phố để tiếp tục thực hiện công tác GPMB dự án và đã được UBND Thành phố chấp thuận.

- Năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã khôi phục, xác định và bàn giao mốc giới trên thực địa cho Ban QLDA ĐTXD quận làm cơ sở để tiếp tục thực hiện công tác GPMB.

- UBND phường đã chủ động xác nhận nguồn gốc đất đối với các hộ dân có phần diện tích nằm trong chỉ giới GPMB theo quy định.

- Trong quá trình tiếp tục thực hiện công tác GPMB từ năm 2017 đến nay, các hộ dân có phần đất nằm trong chỉ giới GPMB thực hiện dự án liên tục có đơn thư kiến nghị, khiếu nại và đã được UBND quận Thanh Xuân giải quyết khiếu nại lần 1 tại Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 và UBND Thành phố giải quyết khiếu nại lần 2 tại Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 01/4/2019.

- Để đủ cơ sở tiếp tục thực hiện dự án, UBND quận đã có Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 22/8/2023 báo cáo UBND Thành phố về việc xin phê duyệt chủ trương, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư cao tầng phục vụ GPMB tại điểm X1, phường Hạ Đình. Ngày 28/8/2023, UBND Thành phố đã giao Sở Xây dựng nghiên cứu, xem xét đề nghị của UBND quận Thanh Xuân, thẩm định, báo cáo theo đúng quy trình, quy định tại Văn bản số 9834/VP-ĐT.

- Ngày 12/3/2024, UBND quận đã có văn bản số 508/UBND-BTCD chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận tham mưu thực hiện công tác GPMB.

- Sau khi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận hoàn thiện các thủ tục, UBND phường sẽ phối hợp, thực hiện công tác GPMB theo thẩm quyền, quy định.

III. Về giải quyết kiến nghị đối với bãi đỗ xe

1. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, trật tự đô thị, địa điểm phục vụ sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân tại chung cư X1 và khu dân cư đồng thời giải quyết kiến nghị, phản ánh của công dân tại Chung cư tái định cư X1 theo chỉ đạo của UBND quận:

- Ngày 18/3/2024, UBND phường ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND về giải tỏa bãi đỗ xe và bố trí cảnh quan nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại chung cư tái định cư X1 phường Hạ Đình.

- Ngày 18/3/2024, UBND phường ban hành Quyết định số 73/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ tuyên truyền, vận động đảm bảo tình hình ANTT và mỹ quan đô thị tại chung cư tái định cư X1.

- Ngày 21/3/2024, UBND phường ban hành Thông báo số 63/TB-UBND về giải tỏa bãi đỗ xe và bố trí cảnh quan nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại chung cư tái định cư X1 phường Hạ Đình.

2. Trước khi thực hiện, UBND phường Hạ Đình giao Công an phường xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, báo cáo tình hình về UBND phường trước ngày 23/3/2024; chủ trì phối hợp cùng UB MTTQ và HTCT khu dân cư số 7 tổ chức tuyên truyền, vận động đối với các tổ chức, cá nhân đang kinh doanh điểm trông giữ xe tại sân chung cư X1 chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh điểm trông giữ xe; không thực hiện việc trông giữ phương tiện khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, cho phép theo quy định.

3. Đúng 8 giờ 30 phút, ngày 25/3/2024, các lực lượng được phân công tiến hành tổ chức giải tỏa bãi xe, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Sau đó, triển khai phương án bố trí cảnh quan, mỹ quan đô thị, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại khu vực chung cư X1.

Đến 19h30 cùng ngày, công việc đã hoàn thành việc giải tỏa bãi đỗ xe và đã bố trí ghế đá, chậu hoa trang trí nhằm đảm bảo ANTT, mỹ quan đô thị và nhận được ủng hộ của hệ thống chính trị khu dân cư, người dân sinh sống xung quanh khu vực chung cư X1./.