Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 788
Lượt truy cập trong tuần: 5660
Lượt truy cập trong tháng: 114926
Lượt truy cập trong năm: 157044
Tổng số truy cập: 2841618

CHÍNH TRỊ KINH TẾ ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ KINH TẾ ĐÔ THỊ

QUẬN THANH XUÂN TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN VỀ CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Ngày đăng 26/12/2023 | 11:17  | Lượt xem: 45

Ngày 22/12/2023, UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành văn bản số 2544/UBND-TN&MT về triển khai tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Theo đó, UBND quận yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu, dự báo sớm tình trạng ô nhiễm môi trường có thể xảy ra, từ đó chủ động, phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền theo đúng tinh thần Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về ban hành “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả về chủ đề phát triển kinh tế - xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường,...

Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông và hoạt động xuất bản, nhất là hoạt động trên internet và mạng xã hội. Phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc đăng bài và phát tán thông tin sai lệch về vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt,... gây ảnh hưởng xấu tới xã hội.

Tăng cường đăng tải các tin, bài biểu dương, khích lệ những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh hơn nữa việc đấu tranh, phản bác các thông tin quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ trương, chính sách chống phá Đảng, Nhà nước, trong đó có lĩnh vực về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, UBND quận giao phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền mang ý nghĩa thiết thực, góp phần giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường phù hợp với đối tượng học sinh của các bậc học...

Phòng Văn hóa và Thông tin quận