Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 764
Lượt truy cập trong tuần: 5666
Lượt truy cập trong tháng: 114932
Lượt truy cập trong năm: 157050
Tổng số truy cập: 2841624

CHÍNH TRỊ KINH TẾ ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ KINH TẾ ĐÔ THỊ

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY THANH XUÂN TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2023; TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2024
Ngày đăng 05/01/2024 | 15:00  | Lượt xem: 44

Sáng ngày 04/01/2024, Ban Tuyên giáo Quận ủy Thanh Xuân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Dự hội nghị có Đồng chí Nguyễn Minh Tiến – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Vương Thị Vân Khánh – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận.

Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm Chính trị quận, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận; các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy; Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội quận. Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Quận: Văn phòng HĐND - UBND, phòng Văn hóa & Thông tin, phòng Giáo dục & Đào tạo,Trung tâm VH-TT&TT; đại diện BCH Công an, Quân sự quận. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí phụ trách công tác tuyên giáo Đảng ủy 11 phường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt công tác tuyên giáo năm 2023. Trong năm qua, hệ thống tuyên giáo các cấp trong quận đã nghiêm túc, bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thường trực Quận ủy; chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy và triển khai thực hiện nhiệm vụ toàn diện trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo, cụ thể: Tập trung cao công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2023; đồng thời, phối hợp với Nhà hát kịch Việt Nam tổ chức công diễn vở “Đoàn kết là sức mạnh” cho cán bộ chủ chốt quận, cán bộ, đảng viên Cơ quan Quận ủy, tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

Tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị về cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với hơn 500 cán bộ, đảng viên tham dự; triển khai phát động trong toàn Đảng bộ quận để lan tỏa sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi quận Thanh Xuân năm 2023 gắn với trao tủ sách điện tử cho các cơ sở Đảng; tổ chức thành công Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023.

Tham mưu triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội” trong Đảng bộ quận Thanh Xuân; báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đảm bảo theo đúng quy định. Nghiêm túc, chủ động, tích cực tham mưu và phối hợp triển khai các biện pháp thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn. Tích cực phối hợp với UBND quận tuyên truyền, góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc. Chủ động ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tổ chức, thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực tuyên giáo.       

Hội nghị bày tỏ sự nhất trí cao với các nội dung báo cáo công tác tuyên giáo quận đã nêu và dành nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận về các nội dung công việc liên quan đến công tác tuyên giáo. Trong đó có 07 ý kiến đóng góp, thảo luận về các nội dung như ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo; đổi mới trong công tác tuyên truyền; triển khai học tập Chuyên đề Hồ Chí Minh hàng năm; công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội liên quan đến các dự án trọng điểm trên địa bàn quận...

Đồng chí Vương Thị Vân Khánh - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận nhấn mạnh các nội dung cần quan tâm và tập trung trong năm 2024

Sau nội dung thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Vương Thị Vân Khánh - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận tiếp thu các ý kiến; đồng thời, đề nghị trong thời gian tới hệ thống tuyên giáo cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của công tác tuyên giáo trong năm 2023 và dần tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại; khắc phục việc trao đổi thông tin 2 chiều; nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng; rà soát việc sử dụng Tủ sách điện tử.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy cũng nhấn mạnh, định hướng 3 nội dung cần quan tâm và tập trung trong năm 2024: (1) Quan tâm, kiện toàn đội ngũ và xây dựng lực lượng của BCĐ 35, tuyên truyền viên, dư luận xã hội tại cơ sở; (2) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên giáo theo hướng ngắn gọn; đổi mới tuyên truyền theo Chuyên đề, dưới dạng inforgraphic; (3) Chủ động trong công tác phối hợp.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận ghi nhận và biểu dương những kết quả hệ thống Tuyên giáo quận đã đạt được trong thời gian qua và mong muốn các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Đảng bộ Quận; các Chương trình, Đề án, Kế hoạch công tác của Quận ủy giai đoạn 2021-2025 trong năm 2024. Tập trung tuyên truyền thực hiện chủ đề công tác năm 2024 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô và Quận.

Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; tham mưu các văn bản của Quận ủy triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng trong lĩnh vực Tuyên giáo. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch công tác của Quận ủy giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Kịp thời nắm bắt và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tăng cường nắm bắt, phân tích, dự báo, định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về các vấn đề liên quan đến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Thành phố và Quận, vấn đề đột xuất, phát sinh nhằm ngăn chặn các tình huống phức tạp, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận.

Ban Tuyên giáo Quận ủy