Văn Bản của Phường Văn Bản của Phường

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
37/TB-UBND Vv tìm chủ sở hữu các cột điện gây nguy hiểm và mất mỹ quan đô thị trên địa bàn phường Hạ Đình 22/05/2017
28/TB-UBND Về việc phân công người phát ngôn và cung cấp thông tin với báo chí của UBND phường 12/04/2017
18/TB-UBND Về việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn phường Hạ Đình 17/03/2017
83/QĐ-UBND Về việc thành lập tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm về TTATGT, TTĐT, TTCC lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn phường Hạ Đình của Ban chỉ đạo 197 06/03/2017
53/2016/QĐ-UBND VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC QUY ĐỊNH THU PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ 28/12/2016
12/2016/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của phường Hạ Đình 6 tháng cuối năm 2016 29/06/2016
11/2016/NQ- HĐND NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách phường Hạ Đình năm 2015 29/06/2016
10/NQ- HĐND NGHỊ QUYẾT Về chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2016 của HĐND phường 29/06/2016
09/NQ- HĐND NGHỊ QUYẾT Về giải quyết kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 2 HĐND phư¬ờng Hạ Đình khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 29/06/2016
08/NQ- HĐND NGHỊ QUYẾT Về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND phường Hạ Đình khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 10/06/2016