Văn Bản của Phường Văn Bản của Phường

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
07/NQ- HĐND NGHỊ QUYẾT Xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân phường Hạ Đình khoá V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 10/06/2016
06/NQ- HĐND NGHỊ QUYẾT Xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hạ Đình khoá V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 10/06/2016
05/NQ- HĐND NGHỊ QUYẾT Xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hạ Đình khoá V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 10/06/2016
04/NQ- HĐND NGHỊ QUYẾT Xác nhận kết quả bầu Trưởng, Phó các Ban HĐND phường Hạ Đình khoá V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 10/06/2016
02/NQ- HĐND NGHỊ QUYẾT Xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hạ Đình khoá V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 10/06/2016
1095/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tạm thời về văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính thuộc quận Thanh Xuân 29/04/2016
301/ UBND V.v tiếp tục hưởng ứng “Năm trật tự và văn minh đô thị - 2014” 24/11/2014
55/ TB-UBND V/v tiếp tục hưởng ứng “Năm trật tự và văn minh đô thị - 2014” 24/11/2014
264 /UBND V/v đề nghị tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 16 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng dự án mương T8A - Kim Giang trên địa bàn phường Hạ Đình. 22/10/2014
64/KH-UBND Tổ chức thực hiện “Trang thông tin điện tử” Phường Hạ Đình 20/10/2014