Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 809
Lượt truy cập trong tuần: 1494
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 372797
Tổng số truy cập: 372871

VĂN HOÁ - XÃ HỘI VĂN HOÁ - XÃ HỘI

DANH MỤC TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; TTHC CHUẨN HÓA; TTHC BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP THÀNH PHỐ, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI VÀ LIÊN THÔNG VỚI BỘ TƯ PHÁP
Ngày đăng 26/10/2020 | 15:57  | Lượt xem: 13

Ngày 20/10/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4713/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội và liên thông với Bộ Tư pháp.

Xem chi tiết tại đây