Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1134
Lượt truy cập trong tuần: 21559
Lượt truy cập trong tháng: 87424
Lượt truy cập trong năm: 155277
Tổng số truy cập: 155351

VĂN HOÁ - XÃ HỘI VĂN HOÁ - XÃ HỘI

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN THANH XUÂN LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Ngày đăng 30/07/2020 | 16:47  | Lượt xem: 56

Công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước có ý nghĩa quan trọng. Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội; đồng thời, nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

        Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành uỷ Hà Nội, Quận ủy Thanh Xuân đã ban hành Kế hoạch số 149-KH/QU ngày 23/7/2019 về “Tuyên truyền các kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực hướng tới đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ VI Đảng bộ quận Thanh Xuân"; Kế hoạch số 158 - KH/QU ngày 26/11/2019 về “Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. UBND quận ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 15/5/2020 về thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của quận; Văn bản số 838/UBND-VHTT ngày 9/6/2020 về đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

        Theo đó, công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp đã và đang được quận Thanh Xuân triển khai sâu rộng trong toàn quận với nhiều hình thức như: Tuyên truyền thông qua sinh hoạt, hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị (hội nghị báo cáo viên; giao ban cộng tác viên dư luận xã hội; các hội nghị, hoạt động của quận, phường; sinh hoạt, hoạt động của chi bộ, tổ dân phố, các đoàn thể,…; tuyên truyền trên Cổng/Trang thông tin điện tử quận/phường, rà soát, điều chỉnh giao diện, bổ sung, sắp xếp lại các chuyên mục phù hợp với yêu cầu đổi mới về nội dung tuyên truyền; thông qua báo chí, truyền hình; xây dựng tư liệu hình ảnh về thành tích trên các lĩnh vực của Quận để triển khai tuyên truyền đến cơ sở từ tháng 12/2019 và phục vụ chương trình Đại hội lần thứ VI Đảng bộ quận Thanh Xuân; triển khai các điểm tuyên truyền trực quan, trên hệ thống loa truyền thanh các phường.

        Nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú, nêu bật thành tích, kết quả toàn diện và sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân quận Thanh Xuân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V Đảng bộ quận Thanh Xuân trên tất cả các lĩnh vực: Phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng đảng, hoạt động của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội. Tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác chuẩn bị và kết quả Đại hội của 11/11 phường; về nhiệm vụ chính trị của Quận, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

        Đã đăng 30 tin, bài trên Cổng thông tin điện tử quận; hướng dẫn các phường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2020 của quận và cơ sở;… Phối hợp với các cơ quan báo chí (báo Kinh tế và Đô thị, Hànội mới, Nhân dân,…) đưa tin, bài tuyên truyền về công tác tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VI; trong đó: Quận đã chủ động phối hợp với Báo Kinh tế và Đô thị biên tập, đăng gần 30 bài báo điện tử (ngay trước và sau các đại hội đảng bộ phường) và 11 bài báo giấy (gửi tặng các đại biểu tại phiên khai mạc các đại hội đảng bộ phường) về những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kết quả Đại hội của các đảng bộ phường.

        Ban Tuyên giáo Quận ủy tham mưu với Thường trực Quận ủy xuất bản cuốn “Kỷ yếu ảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025”, nhằm tuyên truyền về truyền thống, thành tích và dấu ấn của các kỳ Đại hội Đảng bộ quận trong quá trình xây dựng, phát triển quận Thanh Xuân, đặc biệt là giai đoạn 2015 - 2020.

        Bên cạnh đó, quận đã chuyển và hướng dẫn kịp thời UBND 11 phường sử dụng 06 đĩa CD do Sở Thông tin và Truyền thông phát hành tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020), Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

        Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền đã và đang góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân và lực lượng vũ trang quận ra sức thi đua, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V Đảng bộ quận Thanh Xuân, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

        Thời gian tới, quận tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận Thanh Xuân, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin, truyền thông, công tác tuyên truyền trên địa bàn quận Thanh Xuân đang được tổ chức bài bản, nền nếp, có nhiều sáng tạo, đổi mới, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần quan trọng vào thành công của đại hội đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phòng Văn hóa và Thông tin