Văn Bản của Phường Văn Bản của Phường


Số văn bản 01/NQ- HĐND
Ngày ban hành 05/05/2020
Ngày có hiệu lực 05/05/2020
Người ký
Trích yếu NGHỊ QUYẾT Xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hạ Đình khoá V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Cơ quan ban hành UBND Phường
Loại văn bản
Văn bản khác