Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 590
Lượt truy cập trong tuần: 5503
Lượt truy cập trong tháng: 114769
Lượt truy cập trong năm: 156887
Tổng số truy cập: 2841461

TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

TỰ HÀO 94 MÙA XUÂN CÓ ĐẢNG
Ngày đăng 31/01/2024 | 16:00  | Lượt xem: 28

 

Cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, cả dân tộc ta lại hân hoan đón mừng năm mới và chào mừng một sự kiện trọng đại của dân tộc: Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Mùa Xuân này là mùa Xuân thứ 94 của Đảng quang vinh (03/02/1930 - 03/02/2024). Trong thời khắc đất trời bước sang mùa xuân mới, chúng ta càng tự hào về chặng đường vẻ vang của Đảng ta. Đất nước ngày càng đổi mới và phát triển, đúng như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định “Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

 

 

 

Trước khi Đảng ta ra đời, đất nước Việt Nam chìm trong đêm dài nô lệ. Với tinh thần yêu nước, Nhân dân ta vùng lên chống ách áp bức, bóc lột của bọn thực dân và phong kiến tay sai, nhưng do chưa có một đường lối đúng đắn, nên nhiều phong trào đấu tranh bị thất bại. Trong bối cảnh ấy, Bác Hồ, dưới tên gọi Nguyễn Ái Quốc, trên đường bôn ba khắp thế giới đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin con đường mà theo Người là con đường duy nhất cứu nước, giải phóng dân tộc, đó là con đường cách mạng vô sản. Ngày 03/02/1930, dưới sự chủ trì của Người, ba tổ chức cộng sản là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn họp hội nghị hợp nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đây, cách mạng Việt Nam có ngọn cờ dẫn đường chỉ lối là Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của dân tộc.

Đảng ra đời là một sự kiện lịch sử trọng đại, một bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường xây dựng và phát triển của dân tộc ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã đoàn kết một lòng tạo nên sức mạnh to lớn, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua muôn trùng sóng gió đến bến bờ vinh quang. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp trong gần một thế kỷ, lật nhào chế độ phong kiến hàng nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông – Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc; bảo vệ Tổ quốc, thống nhất non sông, đất nước cùng tiến bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế. Đặc biệt là hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, dẫu còn nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử.

 

94 năm qua, con đường đi của dân tộc đầy gian nan, đất nước có lúc ở vào tình thế vô vàn khó khăn, nhưng Đảng ta với bản lĩnh vững vàng, luôn trung thành với lợi ích của giai cấp, của Nhân dân, của dân tộc đã thực sự khiêm tốn, cầu thị, nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm. Vì thế, Nhân dân luôn tin tưởng, ủng hộ đi theo sự lãnh đạo của Đảng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Lịch sử đã khẳng định, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chính quá trình gánh vác sứ mệnh nặng nề mà Nhân dân giao phó, Đảng được tôi luyện, trưởng thành, tích lũy thêm kinh nghiệm, bản lĩnh, trí tuệ, xứng đáng với sứ mệnh chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam.

Đi liền với niềm phấn khởi, tự hào, chúng ta không thể thờ ơ trước những băn khoăn của dư luận xã hội trước những diễn biến phức tạp về tình trạng tham nhũng, tiêu cực. Với tinh thần kiên quyết, gần đây các cơ quan chức năng, nhất là Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã mở rộng phạm vi, đối tượng kiểm tra xuống đến cấp ủy cấp huyện và cơ sở, xử lý dứt điểm nhiều vụ việc kéo dài, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương.

Có thể nói xây dựng chỉnh đốn Đảng là hai mặt của vấn đề trong một cơ thể sống của Đảng, là nội dung quan trọng quyết định, luôn được Đảng ta quan tâm hàng đầu với những quy định ngày càng đầy đủ và chặt chẽ. Đồng thời, bên cạnh sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng là những giá trị nhân văn, “Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh” nhằm bảo vệ, tạo điều kiện, khuyến khích cán bộ phát huy sáng tạo, miệng nói tay làm, dám chịu trách nhiệm. Bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người trung thực, bảo vệ người dũng cảm đi đầu, bảo vệ bằng sự công tâm vì sự sống còn của Đảng, sự tồn vong của dân tộc.

Năm 2023, cùng với việc thực hiện nghiêm khắc công tác kỷ luật Đảng, nhiều chủ trương, quy định mới đã được ban hành nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn từ sớm, từ xa những biểu hiện suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, tha hóa quyền lực, tạo hành lang bảo vệ mới cho cán bộ, đảng viên.

Trong năm qua, Đảng ta cũng đã có nhiều sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV với việc hoàn thành quy hoạch bước đầu Ban Chấp hành Trung ương để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp và rèn luyện, thử thách; đã thành lập 5 Tiểu ban phục vụ Đại hội XIV gồm: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Kinh tế - Xã hội; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Điều lệ Đảng; và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội. Đến nay, các Tiểu ban đang hoàn thành việc xây dựng chương trình, kế hoạch và đi vào hoạt động.

Những kết quả nêu trên thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất cao mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, góp phần tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp tiếp tục đổi mới đồng bộ và toàn diện; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển đất nước nhanh và bền vững vì Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta.

Năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Theo dự báo, tình hình trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, tăng trưởng của các nền kinh tế hàng đầu thế giới, là đối tác thương mại lớn, quan trọng của nước ta vẫn tiếp tục suy giảm, gây khó khăn cho đầu ra của nền kinh tế Việt Nam nói chung cũng như hoạt động của doanh nghiệp. Hậu quả và tác động của đại dịch Covid-19 vẫn còn tồn tại ở hầu khắp các nước. Chính vì vậy, những kết quả và bài học kinh nghiệm tích lũy trong năm 2023 và sau nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là tiền đề quan trọng để chúng ta vững bước trong năm mới.

Một mùa xuân mới Giáp Thìn 2024 đang với biết bao hẹn ước tốt đẹp đang chờ đợi. Với bản lĩnh chính trị được thử thách rèn luyện qua 94 mùa xuân, với sức sáng tạo luôn tươi mới như “chồi non, lộc biếc”, hy vọng Đảng ta sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước vượt qua thử thách giành thắng lợi những năm tiếp theo như định hướng mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.