Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 968
Lượt truy cập trong tuần: 9672
Lượt truy cập trong tháng: 86264
Lượt truy cập trong năm: 273238
Tổng số truy cập: 273312

TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tăng cường quản lý sản xuất, buôn bán cây giống trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 09/07/2020 | 13:30  | Lượt xem: 37

 

Ngày 31 tháng 7 năm 2020, Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành Công văn số 2419/SNN-TTBVTV về việc Tăng cường quản lý sản xuất, buôn bán cây giống trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Công văn số 2419/SNN-TTBVTV ngày 31 tháng 7 năm 2020 Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn tập trung thực hiện một số nội dung sau:

+ Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán giống cây trồng đặc biệt là cây giống (giống cây ăn quả các loại, cây công nghiệp lâu năm,...) chấp hành đúng các quy định của pháp luật về điều kiện sản xuất buôn bán giống cây trồng, không buôn bán các loại giống cây trồng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có quyết định lưu hành, quyết định lưu hành đặc cách hoặc tự công bố lưu hành.

+ Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, buôn bán giống cây trồng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định tại điều 14, điều 15 điều 16 Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

+ Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn kiên quyết đình chỉ kinh doanh đối với các cơ sở không đủ điều kiện. Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, giám sát và lựa chọn.

Giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật:

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn việc sản xuất, buôn bán giống cây trồng. Tập trung tuyên truyền về điều kiện trong sản xuât, buôn bán giống cây trồng.

+ Hướng dẫn thực hiện cấp giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Đôn đốc các tổ chức, cá nhận gửi thông báo bao gồm các thông tin sau: Địa chỉ giao dịch, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện hợp pháp, điện thoại liên hệ để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội.

+ Chỉ đạo hướng dẫn các trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và nhân viên trồng trọt bảo vệ thực vật cấp xã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng theo chức năng nhiệm vụ được giao. Tham mưu cho UBND cac xã, phường, thị trấn thành lập đoàn kiểm tra liên ngành xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.