Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 143
Lượt truy cập trong tuần: 2241
Lượt truy cập trong tháng: 21231
Lượt truy cập trong năm: 270534
Tổng số truy cập: 1679960

DANH MỤC HỒ SƠ

 

TT

Tên tài liệu

I

Khi được kết nạp vào Đảng

1

Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

2

Đơn xin vào Đảng

3

Lý lịch của người vào Đảng và các văn bản thẩm tra kèm theo

4

Giấy giới thiệu của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ

5

Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc của công đoàn cơ sở (nếu có)

6

Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị - xã hội nơi làm việc và chi uỷ (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với người vào Đảng

7

Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ

8

Báo cáo thẩm định của đảng uỷ bộ phận (nếu có)

9

Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp đảng viên của đảng uỷ cơ sở

10

Quyết định kết nạp đảng viên của cấp uỷ có thẩm quyền

11

Lý lịch đảng viên

12

Phiếu đảng viên

II

Khi đảng viên đã được công nhận chính thức

1

Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới

2

Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

3

Bản nhận xét đảng viên dự bị của đảng viên được phân công giúp đỡ

4

Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị - xã hội nơi làm việc và chi uỷ (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

5

Nghị quyết xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức của chi bộ

6

Báo cáo thẩm định của đảng uỷ bộ phận (nếu có)

7

Nghị quyết xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức của đảng uỷ cơ sở

8

Quyết định công nhận đảng viên chính thức của cấp uỷ có thẩm quyền

9

Các bản bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm

10

Các bản thẩm tra, kết luận về lý lịch đảng viên (nếu có)

11

Các quyết định của cấp có thẩm quyền về điều động, bổ nhiệm, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ, kỷ luật, khen thưởng; bản sao các văn bằng chứng chỉ về chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học...

12

Hệ thống giấy giới thiệu sinh hoạt đảng từ khi vào Đảng

13

Các bản tự kiểm điểm hằng năm (của 5 năm gần nhất) và khi chuyển sinh hoạt đảng của đảng viên