Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 648
Lượt truy cập trong tuần: 661
Lượt truy cập trong tháng: 138440
Lượt truy cập trong năm: 377178
Tổng số truy cập: 2159276

CHÍNH TRỊ KINH TẾ ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ KINH TẾ ĐÔ THỊ

TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN
Ngày đăng 13/09/2023 | 17:30  | Lượt xem: 20

Ngày 13/9/2023, Quận ủy Thanh Xuân vừa ban hành văn bản số 2163-CV/QU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận.

Văn bản nêu rõ: Trong thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước và thành phố Hà Nội, tình hình cháy nổ diễn ra hết sức phức tạp gây thiệt hại lớn về người và tài sản, đặc biệt là vụ cháy xảy ra vào lúc 23h50 ngày 12/9/2023, tại số nhà 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và để chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các vụ cháy, nổ và giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại, hậu quả xảy ra đối với những vụ cháy, nổ có thể xảy ra trên địa bàn quận; Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:

(1) Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy (PCCC) của người dân và các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất kinh doanh có điều kiện, kiến thức, kỹ năng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân làm tốt việc phòng ngừa cháy nổ, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm khi có sự cố xảy ra. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy đặc biệt là chủ động thực hiện phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ). Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Quận ủy nếu để xảy ra cháy nổ, gây hậu quả nghiêm trọng cho người và tài sản trên địa bản, phạm vi quản lý.

(2) Cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 31/10/2018 của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội"; Kế hoạch số 41-KH/TU, ngày 27/9/2021 về triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND, ngày 06/7/2022 của HĐND Thành phố Quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

(3) UBND quận chỉ đạo UBND 11 phường chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an quận trong công tác tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá lại điều kiện, tiêu chuẩn, khả năng PCCC đối với toàn bộ các lĩnh vực, cơ sở kinh doanh, đặc biệt là các chung cư mini trên địa bàn; kiên quyết yêu cầu các chủ đầu tư, chủ sở hữu, chủ quản lý, chủ hộ sản xuất, kinh doanh khắc phục các tồn tại về PCCC và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định hiện hành.

(4) Công an quận tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những vi phạm tại các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn quận. Tổ chức tuyên truyền, làm tốt công tác hướng dẫn, tập huấn cho Nhân dân về kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn khi có những tình huống phức tạp, nhất là những cơ sở trọng điểm, công trình đặc thù, những lĩnh vực sản xuất kinh doanh có điều kiện khi có cháy nổ xảy ra. Sẵn sàng, chủ động xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, thảm họa xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

(5) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận, phường tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ...