Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 648
Lượt truy cập trong tuần: 7800
Lượt truy cập trong tháng: 8897
Lượt truy cập trong năm: 29734
Tổng số truy cập: 29808

CHÍNH TRỊ KINH TẾ ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ KINH TẾ ĐÔ THỊ

CHI BỘ 3 VỚI VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng 04/06/2020 | 14:26  | Lượt xem: 82

     Trong không khí cùng toàn Đảng, toàn Dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 – 19/5/2020 và triển khai thực hiện một trong những nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hạ Đình lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2025 là… “Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chi bộ 3 với 106 Đảng viên dù lớn hay còn ít tuổi đời dù nhiều hay còn ít tuổi Đảng đều hồ hởi phấn khởi và có quyết tâm cao trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là lòng biết ơn, là tình cảm sâu nặng đối với lãnh tụ thiên tài vô cùng kính yêu của Đảng, của dân tộc ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, một danh nhân văn hóa thế giới. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là kết quả sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lê Nin, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa, đạo đức nhân loại. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không còn là vấn đề xa lạ, vấn đề lý luận trừu tượng khó hiểu mà là vấn đề đang hiển hiện trong cuộc sống hằng ngày, đã, đang và mãi mãi là ngọn đuốc soi đường, định hướng cho sự phát triển đất nước, là nhân tố bảo đảm chắc chắn cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và có ý nghĩa quốc tế, ý nghĩa thời đại sâu sắc.

     Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nội dung quan trọng trong xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh đủ sức lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đó cũng là nội dung giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, Đảng viên của Đảng luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, không suy thoái về tư tưởng, chính trị, về đạo đức lối sống, không “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”. Chúng tôi luôn quan niệm rằng, những kết quả trong thời gian qua mà chi bộ cũng như khu dân cư số 3 đạt được như: Luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng và các nhiệm vụ chính trị khác được giao; các phong trào thi đua luôn diễn ra sôi nổi đạt kết quả cao, chất lượng tốt, khu dân cư luôn đứng vào tốp đầu trong các phong trào thi đua của phường và được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng Bằng khen; Chi bộ liên tục đạt TSVM tiêu biểu; 100% số Đảng viên đạt “Đảng viên đủ tư cách hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ”, không có Đảng viên yếu kém, được Quận ủy Thanh Xuân tặng nhiều giấy khen; các đoàn thể chính trị – xã hội luôn được xếp vào loại khá và xuất sắc, tiêu biểu như Ban CTMT được UBTWMTTQ Việt Nam tặng Bằng khen (2012 – 2016) và UBMTTQ Thành phố tặng Bằng khen (2018)… đó cũng chính là kết quả của quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Nhưng một vấn đề đặt ra là, học và làm theo cái gì, học và theo như thế nào về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho phù hợp với một chi bộ mà trong đó phần đông là cán bộ nhà nước đã nghỉ hưu tuổi cao sức khỏe hạn chế. Điều đó đặt ra cho cấp ủy chi bộ phải chủ động nghiên cứu tìm ra những biện pháp hữu hiệu để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chi bộ, khu dân cư đạt kết quả cao nhất.

Với tinh thần muốn làm thì phải hiểu, muốn hiểu thì phải học, chi bộ đã luôn đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung không thể thiếu trong nghị quyết lãnh đạo hàng tháng của chi bộ, chi ủy cũng thường xuyên động viên, nhắc nhở, đôn đốc cán bộ Đảng viên tham gia đầy đủ các buổi học tập tập trung do Đảng ủy phường tổ chức và tự học, tự nghiên cứu qua sách, báo, các phương tiện thông tin đại chúng khác đồng thời chi ủy cũng thường mời các chuyên gia hoặc phân công trong chi ủy nói chuyện chuyên đề về Bác vào các dịp kỷ niệm 3/2; 19/5 ; 2/9 ; 7/11 hàng năm để nâng cao trình độ hiểu biết một cách thực chất hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với tập thể chi bộ và với từng cán bộ, Đảng viên. Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua:

     Trong công tác xây dựng chi bộ, chi bộ 3 luôn vận dụng sáng tạo và thực hiện tốt một số nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh như:

     Nguyên tắc tập trung dân chủ - nguyên tắc tổ chức của Đảng, đây là nguyên tắc thể hiện mối quan hệ hai mặt của một vấn đề “Tập trung trên cơ sở dân chủ, dân chủ đi đến tập trung” điều này được thể hiện rất rõ trong các Hội nghị của chi bộ đều dân chủ bàn bạc, thảo luận, phát huy được mọi trí tuệ của từng cá nhân, của tập thể rồi đi đến sự thống nhất, đây chính là thể hiện được tư tưởng của Bác, dân chủ bàn bạc để tìm ra chân lý, khi tìm ra chân lý thì đi đến thống nhất, theo Bác Đảng ta tuy nhiều người nhưng khi tiến hành thì chỉ như một người, tức là đã có thống nhất về tư tưởng, về tổ chức, về hành động, như Bác nói “Khi mọi người đã phát biểu ý kiến, đã tìm thấy chân lý, lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng”.

     Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách – đây là nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Thời gian qua sau khi có Nghị quyết lãnh đạo của chi bộ, khi được phân công, cán bộ, Đảng viên, người đứng đầu đều phát huy vai trò trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thực hiện tốt Nghị quyết chi bộ và Nghị quyết của tổ chức Đảng các cấp. Theo Bác: Tập thể lãnh đạo chính là Đảng lãnh đạo bằng Nghị quyết bằng chủ trương đường lối, bằng thông qua tập thể biểu quyết, như Bác nói “Nhiều người thì nhiều kiến thức, người thấy mặt này, người thấy mặt kia, do đó mà hiểu được mọi mặt, mọi vấn đề”. Nhưng phải có sự phân công cá nhân phụ trách, phải giao cho một người phụ trách, như Bác nói “Nếu không phân công cá nhân phụ trách thì giống như nhiều sãi không ai đóng cổng chùa, người này ỷ vào người kia” đồng thời Bác còn căn dặn, nói cá nhân phụ trách nhưng không dựa dẫm vào tập thể mà không thấy, không phát huy trách nhiệm cá nhân và cũng không được chuyên quyền độc đoán, đùn đẩy trách nhiệm.

      Nguyên tắc phê bình và tự phê bình – đây là nguyên tắc sinh hoạt, là quy luật phát triển của Đảng, là vũ khí rèn luyện của cán bộ, Đảng viên. Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Bác, coi phê bình và tự phê bình phải như công việc “Rửa mặt hằng ngày”. Trong quá trình xây dựng chi bộ cũng như quá trình giáo dục rèn luyện đội ngũ cán bộ Đảng viên, chi bộ 3 luôn nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, đánh giá đúng những ưu điểm để phát huy và chỉ rõ những hạn chế yếu kém và nguyên nhân của khuyết điểm để khắc phục, phần nào cũng thể hiện được tư tưởng của Bác “Một Đảng mạnh là một Đảng không giấu giếm khuyết điểm, nếu giấu giếm khuyết điểm là một Đảng hỏng” hay “Một Đảng mạnh là một Đảng dám nhận, biết lý do của khuyết điểm và có phương hướng sửa chữa khuyết điểm, đó là một Đảng mạnh, là một Đảng chân chính”.

      Nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh và tự giác - Chi bộ coi đây là thuộc tính, là bản chất, là sức mạnh của Đảng ta, luôn làm cho Đảng là một khối thống nhất về tư tưởng và hành động. Nếu không có kỷ luật nghiêm minh và tự giác thì như Bác nói “Đảng sẽ xuyệch xoạc, ý kiến lung tung, kỷ luật lỏng lẻo, công việc bế tắc”, vì lẽ đó chi bộ luôn chấp hành nghiêm, không hề vi phạm kỷ luật Đảng.

      Nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong Đảng - Chi bộ luôn ý thức rằng, đoàn kết là truyền thống tốt đẹp của Đảng, là cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhưng đoàn kết phải dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác Lê Nin, đường lối quan điểm, Điều lệ Đảng, mọi cán bộ, Đảng viên phải giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình, đảm bảo cho chi bộ luôn là một khối đoàn kết thống nhất, thực hiện lời dạy của Bác “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công thành công đại thành công”.

      Trong quản lý giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ Đảng viên: Cùng với xác định mục tiêu lý tưởng cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật “nói và làm theo Nghị quyết của Đảng”, “giải quyết hài hòa giữa chung và riêng, biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng”; “giữa xây và chống”; Không chủ quan thỏa mãn, công thần kiêu ngạo… Chi bộ đặc biệt quan tâm coi trọng việc phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, Đảng viên, người đứng đầu. Bởi theo Bác quần chúng chỉ tin yêu quý mến những người có đủ tư cách đạo đức làm mực thước cho người ta bắt chước làm theo,chứ không phải cứ viết lên trán chữ “Cộng sản”. Đồng thời chi bộ cũng thường xuyên động viên, kiểm tra, quản lý việc tự tu dưỡng, tự rèn luyện của đội ngũ cán bộ, Đảng viên, về đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, “Cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư”, như Bác nói “Đạo đức cách mạng không phải trên trời xa xuống, nó do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố, cũng giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

    Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập thể chi bộ 3 cũng như mọi cán bộ Đảng viên và nhân dân  khu dân cư số 3 quyết tâm thi đua thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Hạ Đình lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025