Truy cập nội dung luôn
 
        
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 268
Lượt truy cập trong tuần: 1517
Lượt truy cập trong tháng: 43174
Lượt truy cập trong năm: 92620
Tổng số truy cập: 1874718

AN NINH QUỐC PHÒNG AN NINH QUỐC PHÒNG

Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc Phòng và An ninh đối tượng 4 mở rộng phường Hạ Đình năm 2022
Ngày đăng 30/06/2022 | 14:12  | Lượt xem: 158

Thực hiện Quyết định số 767/QĐ-HĐGDQP&AN ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng GDQP&AN quận Thanh Xuân phê duyệt Kế hoạch số 47/KH-HĐGDQP&AN, ngày 09/6/2022 của Hội đồng GDQP&AN phường Hạ Đình về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức QP và AN cho cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên thuộc đối tượng 4 mở rộng năm 2022. Sáng ngày 29/6/2022, tại Hội trường tầng 3, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh phường tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho các đồng chí là cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên các ban, ngành, đoàn thể của phường. Đồng chí Đại tá, Th.s Nguyễn Văn Hạnh – nguyên trưởng khoa Học viện chính trị - Bộ Quốc phòng truyền đạt các nội dung tại lớp học.

Qua  lớp bồi dưỡng, các đồng chí cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, Hội viên, nắm được những kiến thức cơ bản về Công tác Quốc phòng và An ninh để vận dụng những kiến thức được nghiên cứu vào tình hình thực tiễn ở Khu dân cư, tổ dân phố, trong công việc và tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến quan điểm Quốc phòng và An ninh của Đảng, nhà nước trong nhân dân, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hạ Đình hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng quân sự địa phương năm 2022 và các năm tiếp theo.

Ban Biên tập