Truy cập nội dung luôn
 
        
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 902
Lượt truy cập trong tuần: 10458
Lượt truy cập trong tháng: 47753
Lượt truy cập trong năm: 550764
Tổng số truy cập: 3235338

AN NINH QUỐC PHÒNG AN NINH QUỐC PHÒNG

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với UBND 11 phường năm 2023
Ngày đăng 20/07/2023 | 10:00  | Lượt xem: 144

UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành kế hoạch số 166/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đối với UBND 11 phường năm 2023.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền phường trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác PCCC&CNCH trên địa bàn quản lý. Thông qua công tác kiểm tra kịp thời phát hiện và chấn chỉnh UBND phường trong việc ban hành và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác PCCC&CNCH, đồng thời nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Tăng cường phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị và UBND phường trong thực hiện chính sách pháp luật về PCCC&CNCH đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nội dung kiểm tra gồm: (1) Công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Quận ủy, HĐND, UBND quận, Công an TP Hà Nội về công tác PCCC&CNCH. (2) Việc thực hiện trách nhiệm của UBND phường theo quy định tại khoản 4 Điều 58 Luật Phòng cháy và chữa cháy; Điều 52 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ. (3) Việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức theo khoản 2 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. (4) Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của các Đoàn thanh tra, kiểm tra (nếu có); công tác tổ chức thường trực sẵn sàng “bốn tại chỗ” về PCCC&CNCH; việc thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về PCCC&CNCH.

Đối tượng kiểm tra: UBND 11 phường.

Thời gian kiểm tra: Từ 15/7/2023 đến 15/10/2023.

UBND quận yêu cầu việc kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan, toàn diện, đánh giá đúng thực trạng tình hình, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác PCCC&CNCH./.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận