Truy cập nội dung luôn
 
        
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1584
Lượt truy cập trong tuần: 5413
Lượt truy cập trong tháng: 42708
Lượt truy cập trong năm: 545719
Tổng số truy cập: 3230293

AN NINH QUỐC PHÒNG AN NINH QUỐC PHÒNG

Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo thực hiện đề án 06 phường Hạ Đình
Ngày đăng 25/05/2023 | 10:29  | Lượt xem: 170

HỘI NGHỊ GIAO BAN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06 PHƯỜNG HẠ ĐÌNH

Ngày 23/5/2023, tại HTT 3 UBND phường Hạ Đình tổ chức hội nghị giao ban Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06

Dự hội nghị có đồng chí Thái Minh Tuấn- Phó Bí thư Đảng uỷ- Chủ tịch UBND phường Hạ Đình- Trưởng ban thực hiện Đề án 06 phường và Ban chỉ huy Công an phường, thành viên tổ công giúp việc, thành viên Tổ công tác tại các tổ dân phố thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn phường”, gọi tắt là Đề án 06.

Đồng chí Vũ Trọng Dân- Phó trưởng Công an phường báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 phường

Đồng chí Trương Minh Tùng- Trưởng Công an phường triển khai nhiệm vụ thực hiện Đề án 06 trong thời gian tới.

Đồng chí Thái Minh Tuấn- Phó Bí thư Đảng uỷ- Chủ tịch UBND phường- Trưởng Ban thực hiện Đề án 06 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, yêu cầu các thành viên tổ công giúp việc, thành viên Tổ công tác tại các tổ dân phố thực hiện Đề án 06 tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn đến công an phường làm định danh điện tử phấn đấu đến trước ngày 15/6/2023, 100% người dân trên địa bàn phường thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, lực lượng Đoàn Thanh niên phường thực hiện tuyên truyền lưu động bằng xe máy để người dân biết và thực hiện làm định danh điện tử, Công chức Văn phòng - Thống kê phường tham mưu kiện toàn Tổ công tác tại các khu dân cư, thực hiện thông tin tuyên truyền Đề án 06 trên trang thông tin điện tử phường, hệ thống chính trị khu dân cư. BCĐ thực hiện đề án 06 phường thực hiện giao ban để đánh giá tiến độ thực hiện công việc, biểu dương các tập thể, cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện đến đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Người viết tin: Nguyễn Thị Bảo Lộc- Công chức Văn phòng- thống kê phường